Gezondheid

Een gezondheidsbeleid op school heeft op verschillende niveaus (leerling, klas, school en schoolomgeving) oog voor verschillende thema’s: educatie (de leerplannen bevatten kennis, vaardigheden en attitudes om gezondheid actief aan te brengen), interventies in de fysieke en sociale schoolomgeving, afspraken en regels (zoals in het school- en arbeidsreglement), zorg en begeleiding (door vroegdetectie en vroeginterventie speel je kort op de bal).

Gezondheid

Professionalisering

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
02 507 07 25
0486 89 77 33
×
Kijkt als...
Niveau
Regio