Vaardig met vakinhoud

do 27 april 2023

Leg je in het schoolvak Nederlands de focus op inhoud, wat leerlingen moeten kennen, of juist op vaardigheden, wat ze moeten kunnen? Deze discussie komt in het denken over het schoolvak voortdurend terug.

In Vaardig met vakinhoud: Handboek vakdidactiek Nederlands nemen de samenstellers een doelbewuste positie in. Er wordt nadrukkelijk meer aandacht gegeven aan de inhoudelijke kant van het vak, zoals letterkunde en taalkunde, zonder daarbij de dimensie van vaardigheden, zoals begrijpend lezen, schrijven en spreken, tekort te willen doen.

Docenten die met dit boek worden opgeleid, leren schakelen tussen inhoud en vaardigheden in het schoolvak Nederlands en krijgen bruikbare didactische handvatten om interessante en betekenisvolle lessen te geven.

Interesse? Neem zeker een kijkje op https://www.coutinho.nl/nl/vaardig-met-vakinhoud-9789046908792. Je kunt op de site van de uitgeverij meteen enkele hoofdstukken bekijken.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio