Update mededeling Specifieke wijzigingen naar aanleiding van het Decreet lerarenambt en aan verloven vanaf 1 september 2023

wo 13 september 2023

Deze nieuwe versie van de mededeling 'Specifieke wijzigingen naar aanleiding van het Decreet lerarenambt en aan verloven vanaf 1 september 2023' houdt rekening met de recent verschenen omzendbrieven en aanpassingen aan decreten.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio