Update en verduidelijking in verband met de overgangsmaatregelen voor de leerondersteuners

wo 22 maart 2023

Vrijdag 10 maart 2023 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over leersteun. In de laatste versie van dit ontwerpdecreet zijn enkele wijzigingen aangebracht in vergelijking met de vorige versie.

Voor wat betreft de personeelsaangelegenheden is de grootste wijziging de uitbreiding van de overgangsmaatregel waarbij een personeelslid dat in 2023-2024 als leerondersteuner aan de slag gaat, zijn/haar TADD-aanstelling of vaste benoeming kan meenemen in het ambt van leerondersteuner.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio