Uitnodiging OPEN COBES - regio Limburg

do 24 november 2022

Hierbij nodigen wij u graag uit op de jaarlijkse OPEN COBES-vergadering van het Comité Besturen Hasselt die zal doorgaan op donderdag 8 december 2022 om 19.00 uur.
Wij verwelkomen u graag in het Pastoraal Centrum, Tulpinstraat 75 te Kiewit.

Het programma van de avond ziet eruit als volgt:
1.  Welkom + bezinning.
 
2.  Voorstelling van het resultaat van de werkgroep Leersteun voor de realisatie van het leersteundecreet in de Regio Limburg.
 
3.  Energiecrisisplan: ondersteuning voor de schoolbesturen in de huidige energiecrisis, energie-transitie en –shift met aansluitend de mogelijkheid om hierover met andere aanwezige bestuurders in gesprek te gaan.
 
4.  Voorstelling vicariale netwerkdag voor schoolbesturen op woensdag 3 mei 2023 door Francis Loyens, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs.
 
5.  Actualiteit door Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Mogen wij u vriendelijk vragen deze uitnodiging ook aan de andere leden van uw schoolbestuur te bezorgen.
 
Inschrijven kan via deze link: https://nascholing.be/2022-2023/index.aspx?modID=4051405
Lukt het niet om in te schrijven? Neem dan contact op met jos.smets@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Wij willen er op wijzen dat het agendapunt rond leersteun met betrokkenheid van ALLE schoolbesturen moet gerealiseerd zijn vóór 19 januari 2023. Daarom willen wij u met aandrang vragen dat er van elk schoolbestuur minstens 1 bestuurder aanwezig zou zijn.
 
WIJ KIJKEN ER DUS NAAR UIT OM U ZEKER TE ONTMOETEN OP DONDERDAG 8 DECEMBER 2022.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio