Inschrijvingen via een aanmeldingsprocedure: uiterste deadline

do 10 november 2022

Het nieuwe inschrijvingsrecht impliceert dat je verplicht gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure indien je leerlingen wilt kunnen weigeren op basis van capaciteit voor het schooljaar 2023-2024. Je maakt dit uiterlijk 15 november 2022 bekend aan Agodi via het e-formulier. Er is één aanmeldingsformulier per onderwijsniveau:

Wat melden de initiatiefnemers via dit formulier?

sla link op in klembord

Kopieer

  • voor welke scholen, vestigingsplaatsen, capaciteitsniveaus en volgens welk standaarddossier ze de aanmeldingsprocedure willen organiseren;
  • van welk standaarddossier ze desgevallend willen afwijken.

Het is de Commissie inzake Leerlingenrechten die bevoegd is om de voorgestelde afwijkingen te toetsen aan het inschrijvingsrecht. Ze neemt uiterlijk 24 december een beslissing.

De melding aan AGODI en het voorleggen van de afwijkingen aan de Commissie inzake Leerlingenrechten gebeuren dus via hetzelfde e-formulier.

Wat meld je nog niet via het e-formulier?

sla link op in klembord

Kopieer

Alle aanmeldende scholen ontvangen na de verwerking van Agodi een dienstbrief met bevestiging van de ingediende melding.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio