Uitbreiding EHBO en levensreddend handelen (Studiedomein A- en D/A-finaliteit)

In alle studierichtingen komt EHBO en levensreddend handelen aan bod. Dit wordt in de studierichtingen Beweging & Sport (A- finaliteit) en Sport (DA-finaliteit) wel uitgebreider behandeld in functie van de beroepskwalificatie ‘Sport- en spelleider’ en het behalen van een vrijstelling voor de basismodule 'Start 2 Coach’ van de Vlaamse Trainersschool op het einde van de 3e graad.

Algemeen vak Lichamelijke Opvoeding (2u)

sla link op in klembord

Kopieer

LPD 1e graad: De leerlingen passen technieken voor eerste hulp toe in een gesimuleerde leeromgeving bij ongevallen.
Technieken voor EHBO zoals verstuiking, bloedneus, wonde en brandwonde.
 
LPD 2e en 3e graad: De leerlingen passen technieken voor levensreddend handelen toe in een gesimuleerde leeromgeving.
Levensreddende handelingen met aandacht voor noodsituaties zoals verstikking, verdrinking, hart- en ademhalingsstilstand met gebruik van AED.

Uitbreiding 2e graad Beweging & Sport (A- finaliteit) en Sport (DA-finaliteit)

sla link op in klembord

Kopieer

LPD: De leerlingen passen technieken voor levensreddend handelen toe in een gesimuleerde leeromgeving.
Met inbegrip van ernstige en minder ernstige (sport)letsels en het gebruik van AED.
 
Elke vakcoördinator LO van de scholen met studierichtingen Beweging & Sport en Sport(begeleiding) ontving de volledige cursus ‘Start 2 Coach’. Gebruik deze inhoud als ondersteuning om je eigen cursus op te bouwen, maar de cursus mag niet in zijn geheel gekopieerd worden voor de leerlingen.

Basisprincipes bij verdere eerste hulp

sla link op in klembord

Kopieer

Bij iedere situatie waar je eerste hulp verleent, zijn er een aantal basisprincipes die je in acht moet nemen. 
1. Blijf rustig
2. Vermijd besmetting
3. Handel als een eerstehulpverlener
4. Zorg voor het comfort van het slachtoffer
5. Verleen psychosociale eerste hulp
6. Hou rekening met emotionele reacties nadien

Blessures

sla link op in klembord

Kopieer

Vaak voorkomende (sport)letsels die behandeld worden (bron: Start to Coach):

Slachtoffer transporteren

sla link op in klembord

Kopieer

De keuze van transporttechniek zal afhangen van of je slachtoffer al dan niet bij bewustzijn is en of je met één of meerdere personen bent om het slachtoffer te verplaatsen.

Uitbreiding 3e graad Beweging & Sport: keuze cursus Hoger Redder

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen die ervoor kiezen om de leerlingen van de 3de graad Beweging & Sport het attest van Hoger redder te laten halen, dienen de volledige cursus van de Vlaamse Reddingsfederatie aan te bieden en de cursus te laten geven door een erkend docent Hoger redder.

Leerlijnen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt Leerlijnen bij eerste hulp vinden op de website van het Rode Kruis.

Meer weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je nog meer informatie over eerste hulpverlening dan kun je terecht bij rodekruis.be.
Dowload de EHBO-app​ van het Rode Kruis.
Deel je graag een attest van het Rode Kruis uit aan leerlingen die slagen voor eerstehulpverlening volg dan de cursus Train the Trainer – lesgever eerstehulpverlening secundair & hoger onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio