Studiebekrachtiging

Wat zijn de bekrachtigingsmogelijkheden bij afloop van het schooljaar?

Vanuit het eerste kader leidt een pijl naar kader 2. Hierin zijn alle bekrachtigingsmogelijkheden opgesomd. Elke regelmatige leerling kan slechts één attest en/of (studie)getuigschrift/diploma verwerven.

Duaal leren

sla link op in klembord

Kopieer

We verwijzen je naar het standaardtraject van elke opleiding voor een overzicht van de studiebewijzen die er behaald kunnen worden.

Soms kan in een aanloopstructuuronderdeel op het niveau van de tweede graad toch het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs behaald worden. De klassenraad kan voor die leerlingen waarvoor gedurende het traject in de aanloopfase blijkt dat de overstap naar het bovenliggende structuuronderdeel “duaal” 2de graad niet mogelijk is, beslissen om de inhouden van dat bovenliggende structuuronderdeel na te streven in een kwalificerend traject op maat. De school moet deze noodzaak kunnen aantonen en bij een doorlichting kunnen voorleggen aan de onderwijsinspectie.

Externe certificering

sla link op in klembord

Kopieer

De Vlaamse Regering kan het behalen van externe certificering opleggen als eis voor het slagen in een specifieke opleiding. Zo wordt bepaald dat een leerling de onderverdeling Vrachtwagenchauffeur bso enkel met vrucht kan beëindigen als hij geslaagd is voor de proeven tot het behalen van het rijbewijs CE en de basiskwalificatie vakbekwaamheid groep C. Wanneer de leerling niet geslaagd is voor die proeven geldt dat als voldoende motivering voor de beslissing van de delibererende klassenraad voor het niet-slagen voor de onderverdeling.

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   0486 89 77 33
   Kaat Hendrickx
   stafmedewerker
     02 507 06 41
     Arnoud Reusens
     stafmedewerker
       02 507 07 96
       Bavo Verlackt
       stafmedewerker
         02 529 04 13
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
         Regio