Subsidieoproep 2023: Deel 2 ‘Energiezorg op School’ via VGC

di 30 mei 2023

De oproep ‘Energiezorg op School’ is voor het jaar 2023 opgesplitst in twee delen. Eind april werd een eerste nieuwsbericht gelanceerd via de wekelijkse nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over Deel 1. Via deze eerste subsidieoproep konden scholen een aanvraag indienen voor warmte-, isolatie- en verlichtingsmaatregelen. Met deze tweede oproep wil de VGC zich richten op proefprojecten die groene energie stimuleren. Meer bepaald voor zonnepanelen en dakconstructies.

Nederlandstalige basis- en secundaire scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs, internaten, de academies van het deeltijds kunstonderwijs, of hun schoolbestuur, en structurele VGC-partners met een jaaractieplan of een jaarovereenkomst van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming kunnen voor vestigingsplaatsen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een subsidie van de VGC aanvragen voor de volgende energiebesparende maatregelen:

  • plaatsen, installatie en/of aankoop van fotovoltaïsche panelen met een energetische opbrengst die in verhouding staat tot de energienoden van de school;
  • daktimmerwerken zoals aanpassingen aan de dakrand of goot…;
  • dakdichtingswerken zoals het plaatsen van dampschermen, afschotisolatie, plaatsen dakdichting…;
  • toebehoren zoals het plaatsen van tapgaten, noodspuwers, dekstenen, afvoerpijpen, leeflijn…;
  • isolatie van een hellend dak;
  • isolatie van een plat dak.

Tot uiterlijk 30 september 2023 heb je de tijd om een subsidieaanvraag (per vestigingsplaats) in te dienen via het e-loket van de VGC.

Meer informatie en voorwaarden vind je op Energiezorg op School - subsidieoproep 2023 - deel 2.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio