Studierichtingsprofielen en bevraging aanbod studierichtingen en leerplancommissies 7de leerjaren

wo 20 maart 2024

Op 1 september 2025 start de laatste fase van de modernisering secundair onderwijs met de nieuwe 7de leerjaren. In een studierichtingsprofiel per 7de leerjaar verneem je meer over de studierichting, het leerlingenprofiel, specifieke inhoudelijke klemtonen, infrastructuur en regelgeving specifiek voor de studierichting. Die studierichtingsprofielen moeten scholen de nodige informatie aanreiken in functie van keuzes voor een toekomstig studieaanbod. In de loop van vandaag komen ze beschikbaar op de PRO.-site, modernisering so, tweede en derde graad. Elders in deze nieuwsbrief vind je meer informatie over de programmatie- en concondantiemogelijkheden van de 7de leerjaren.

In de loop van dit schooljaar gaan we van start met de leerplanontwikkeling van de 7de leerjaren. We plannen dit schooljaar leerplancommissies voor een aantal 7de leerjaren; volgend schooljaar maken we een doorstart voor alle 7de leerjaren die onze scholen zullen inrichten.

  • Daartoe willen we in eerste instantie via een bevraging gericht peilen naar de intentie van scholen over het studieaanbod voor de 7de leerjaren: welke 7de leerjaar wil je zeker in je studieaanbod opnemen, over welke 7de leerjaar twijfel je nog? Deadline om de bevraging in te vullen is donderdag 18 april. Deze bevraging bindt je tot niets, maar geeft ons wel een beter zicht op die 7de leerjaren waarvoor we uiteindelijk leerplannen zullen ontwikkelen.

  • Met een aantal leerplancommissies gaan we dit schooljaar al van start. Je vindt ze in dit overzicht samen met twee data waarop elke leerplancommissie plaatsvindt. Leraren kunnen zich kandidaat stellen tot en met 18 april.

Wat verwachten we van kandidaat-leraren?

  • feedback geven op de vakgebonden en didactische visie van waaruit het leerplan is ontwikkeld;
  • feedback geven op de ontwerp-leerplandoelen;
  • suggesties aanreiken voor pedagogisch-didactische wenken;
  • aanwezig zijn op de voorziene vergaderingen;
  • als volwaardig lid participeren, meedenken en bereid zijn te leren van elkaar;
  • bereid zijn om vanuit het vormings- en leerplanconcept van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en vanuit de doelen zoals vastgelegd in curriculumdossiers te denken.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio