Standaardomstandigheden (STP) voor gassen - IUPAC

ma 5 februari 2024

Reeds in 1982 definieert IUPAC standaardomstandigheden voor gassen (STP): temperatuur van 0°C of 273,15 K en een druk van 1 bar of 100 000 Pa. De eenheid ‘atmosfeer’ wordt vanaf dan niet langer gebruikt als eenheid van druk, maar wel ‘bar’ of ‘Pascal’.
IUPAC hanteerde/hanteert niet de begrippen ‘normomstandigheden’ of ‘normaalomstandigheden’ voor gassen. Andere instanties bv. NIST doen dat wel en gebruiken zowel andere benamingen als andere omstandigheden voor temperatuur en/of druk.

Bij een vorige versie van de leerplannen werd geopteerd om naast de standaardomstandigheden toch ook de normomstandigheden voor gassen (0°C en 1 atm) te vermelden omdat dit begrip veel wordt gebruikt in chemie en in fysica, zowel in secundair als in hoger onderwijs. Daartegenover wordt opgemerkt dat er over de normomstandigheden vaak verwarring heerst, ook omdat in de literatuur verschillende betekenissen worden gegeven aan dit begrip. Om deze reden en omdat in onze leerplannen wetenschappen de richtlijnen vanuit IUPAC worden toegepast, worden voortaan enkel nog de standaardomstandigheden (STP) voor gassen gehanteerd: temperatuur van 0°C (273,15 K), druk van 1 bar of 105 Pa.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio