Stand van zaken nieuwe regelgeving internaten

wo 11 mei 2022

Minister Weyts had al eerder aangegeven dat de invoering van het decreet Onderwijsinternaten is uitgesteld tot 1 september 2023. Hij mikt er wel op om een eerste goedkeuring van de Vlaamse Regering te krijgen tegen de zomervakantie. Dan zou het kader van de nieuwe regelgeving (onder andere de nieuwe norm op basis waarvan fusieoperaties moeten georganiseerd worden) kunnen duidelijk zijn zodat de internaten zich in de loop van het volgende schooljaar kunnen voorbereiden.

Intussen hebben we een eerste keer rond de tafel gezeten met het kabinet, de onderwijsverstrekkers en de sociale partners. Er volgt een tweede overleg begin juni waar bijkomende simulaties zullen besproken worden.

Nadien zullen we verder communiceren met de besturen en beheerders over de stand van zaken en willen we onze besturen ook samenbrengen om de verdere aanpak te bespreken. De ankerfiguren, BOS-begeleiders en collega’s van Team internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen staan alvast klaar om de internaten van nabij te begeleiden bij de fusieoperaties en bij de implementatie van de nieuwe regelgeving.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio