Stand van zaken fusies internaten

wo 19 oktober 2022

Via Schooldirect vernam je dat het departement graag al een zicht wil hebben op mogelijke fusieoperaties. Ze vragen om dit vóór 28 oktober te melden aan het departement via mail naar onderwijsinternaten@ond.vlaanderen.be. De informatie wordt niet gedeeld en houdt geen engagement in. Het is een eerste zicht op de dynamieken in het veld, omdat die van invloed zijn op de berekeningen voor het decreet.

Als Katholiek Onderwijs weten wij dat dit stadium zeer vroeg is om nu al informatie door te geven, aangezien de gesprekken en de lokale onderzoeken nu bezig zijn. Contexten waar het al duidelijk is of waar er al intenties genomen zijn, kunnen wel al informatie doorgeven.

We vragen je om deze informatie in cc ook te sturen naar anja.dingenen@katholiekonderwijs.vlaanderen

De komende weken zullen de procesbegeleiders en ankerfiguren in de regio’s individueel contact opnemen met de besturen om de stand van zaken te bespreken en te bekijken welke verdere ondersteuning er nodig is.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio