Scholen krijgen opnieuw eigenaarschap dankzij versoberde minimumdoelen

do 9 februari 2023

Tijdens de inforonde secundair onderwijs van 8 februari werd de laatste stand van zaken met betrekking tot de minimumdoelen en de nieuwe leerplannen toegelicht. We publiceerden ook de aangepaste minimum-lessentabellen voor de 2de en de 3de graad, een nieuwe stap in de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs.

Met die lessentabellen zijn scholen zeker dat ze voldoende tijd voorzien om de minimumdoelen te bereiken. Nog nooit werd in modellessentabellen zo veel ruimte vrijgehouden voor eigen keuzes van de school als vandaag. “We zijn tevreden dat we scholen opnieuw meer eigenaarschap over hun lesaanbod kunnen schenken en daarbij artistieke vorming weer een plaats geven. Scholen hebben de keuze om dit als apart vak zoals Esthetica op te nemen, te integreren in een ander vak of de minimumdoelen te bereiken door projecten of themadagen te organiseren”, zegt Lieven Boeve.

In september bereikten de onderwijsverstrekkers met de minister van Onderwijs een akkoord over de opmaak van de nieuwe minimumdoelen na hun vernietiging door het Grondwettelijk Hof. De eindtermen waren te uitgebreid, te gedetailleerd, en schreven te streng voor wat de leraar moest doen in de klas. De versobering van de minimumdoelen laat scholen nu toe om Artistieke vorming, Duits, seminarie, de uitbreiding van praktijkvakken … opnieuw alle kansen te geven.

Op onze PRO.-website vind je zowel de presentatie als een opname van de inforonde voor wie er niet bij kon zijn of voor wie de toelichting nog eens wil bekijken.

De nieuwe minimum-modellessentabellen kun je raadplegen op de themapagina modernisering so, tweede-derde graad: modellessentabellen. Je vindt daar eveneens voorbeelden van mogelijke schooleigen lessentabellen op basis van de minimum-modellessentabellen. Voor de D-finaliteit 3de graad werd heel recent nog een update opgeladen. Onderaan elke minimum-modellessentabel vind je ook een aangepaste versie van de administratieve vakbenamingen. We maakten die al conform het nieuwe vakkenbesluit dat ingaat vanaf 1 september 2023 op basis waarvan enkele huidige administratieve vakbenamingen zullen worden vervangen door andere vakbenamingen (bv. Huishoudkunde wordt vervangen door Indirecte zorg).

Vanaf vandaag kun je ook een aangepaste versie van de studierichtingsprofielen voor de tweede en de derde graad raadplegen. De aanpassingen gebeurden op basis van de nieuwe (specifieke) minimumdoelen zoals we die vandaag kennen. Wijzigingen blijven dus nog mogelijk. De komende weken integreren we de minimum-modellessentabellen in het document en vullen we de leerlingenprofiel voor de derde graad aan.

Voor alle vragen over minimum-modellessentabellen en studierichtingsprofielen kun je terecht bij je vakbegeleider en schoolbegeleider. Je kunt ook mailen naar moderniseringso@katholiekonderwijs.vlaanderen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio