Samenstellen van een datawarehouse en visualiseren van data

wo 20 december 2023

In het leerplan Applicatie- en databeheer (III-ApDa-da) wordt in LPD 11 gewenst dat de leerlingen de karakteristieken van big data toelichten. In LPD 12 wordt gevraagd dat de leerlingen een dataset zoeken en een datawarehouse samenstellen. In LPD 13 wordt verwacht dat de leerlingen op basis van een onderzoeksvraag visualisaties maken met een business intelligence tool.

Om deze leerplandoelen te realiseren hebben we een nascholing ingericht over Power BI: analyseren en visualiseren van data. De inhoud van deze nascholing is volledig gericht op het realiseren van deze leerplandoelen.

De nascholing vindt plaats op twee locaties, in Gent en in Mechelen (gewijzigde data, één van de data lag in de krokusvakantie), en online. 
 
Meer info over de nascholing en mogelijkheid tot inschrijven.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio