Reminder elektronische facturatie

wo 26 oktober 2022

Even ter herinnering: de deadlines voor de leveranciers

sla link op in klembord

Kopieer

Overheidsopdrachten die gelijk zijn aan of hoger zijn dan de drempel voor de Europese bekendmaking en die vanaf 1 november 2022 worden bekendgemaakt, zullen als eerste de elektronische facturering verplicht moeten invoeren.

Daarna volgen de facturen waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan 30 000 euro (exclusief btw) en die vanaf 1 mei 2023 worden bekendgemaakt.

De facturen voor de overige overheidsopdrachten die bekendgemaakt worden vanaf 1 november 2023, volgen in een derde fase. Er is natuurlijk een uitzondering. Aanbesteders zijn niet verplicht om hun facturen elektronisch te laten toekomen, wanneer de geraamde waarde van de overeenkomst lager is dan of gelijk is aan 3000 euro (exclusief btw).


Waarde

Datum bekendmaking

≥ EU drempel

1 november 2022

≥ € 30 000  - < EU drempel

1 mei2023

≥  € 3000  - < € 30 000 


1 november 2023

Aan welke norm moet de factuur voldoen?

sla link op in klembord

Kopieer

In artikel 14/2 komt de aap uit de mouw en lezen we dat het niet om een e-mail met een aangehecht Word-, Excel- of pdf-bestand mag gaan. Het gaat om een gestructureerde elektronische factuur in een xml-formaat volgens de PEPPOL BIS standaard. Alle elektronische facturen moeten voldoen aan de Europese norm opgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN). Deze Europese norm (EN 16931-1:2017) is beschikbaar sinds juli 2017. Deze technische omschrijving is vooral interessant voor softwareontwikkelaars die jouw boekhoudpakket moeten klaarmaken om via deze norm facturen te ontvangen, verwerken en betalen.

In artikel 14/2 wordt bepaald: de elektronische facturen moeten voldoen aan de Europese norm voor elektronische facturering EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017.

Indien de Europese Commissie overeenkomstig artikel 5 van richtlijn 2014/55/EU een geactualiseerde norm vaststelt moet de verwijzing naar de Europese norm voor elektronische facturering EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017 worden gelezen als een verwijzing naar de geactualiseerde norm.

Conclusie

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf 1 november 2023 kun je elektronische facturen van jouw leveranciers verwachten. Mogelijk zijn je interne facturatieprocessen reeds vergaand gedigitaliseerd en doe je het nazicht, goedkeuring en archivering van je facturen al digitaal in jouw financieel systeem. Indien dit niet het geval is, is het aan te bevelen hier dringend werk van te maken. Hiervoor neem je best contact op met de leverancier van je boekhoudpakket.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio