Wat is re-integratie?

Wat is het doel en voor wie is het?

Doel

sla link op in klembord

Kopieer

Re-integratie of herinschakeling gebeurt na een beslissing van Medex, het bestuur medische expertise van de federale overheid, of gebeurt na tussenkomst van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Re-integratie draagt bij tot een volwaardige en duurzame tewerkstelling in het onderwijs. De re-integratieregeling houdt rekening met de mogelijkheden van zowel het personeelslid als de onderwijsinstelling. Deze regeling biedt een kader waarbinnen de werkgevers in het onderwijs, gesteund door de expertise van de betrokken artsen, een zorgzaam en sociaal personeelsbeleid kunnen voeren. Ook de personeelsleden moeten verantwoordelijkheid opnemen.

Voor wie?

sla link op in klembord

Kopieer

Re-integratie of herinschakeling is voor personeelsleden die

  • vastbenoemd zijn, en;
  • definitief (arbeids)ongeschikt werden verklaard door de behandelende arts.

Tijdelijke personeelsleden die omwille van medische redenen hun opdracht niet kunnen uitvoeren moeten hun ziekteverlof opnemen.

Tijdelijke personeelsleden en tijdelijk arbeidsongeschikt verklaarden komen ook in aanmerking voor een re-integratietraject. Voor hen is er echter nog geen officiële procedure uitgeschreven.

Voor vragen over de situatie voorafgaand aan de nieuwe regelgeving van 1 september 2014 kun je met ons contact opnemen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio