Terug op de werkvloer na langdurige ziekte of na een lange herstelperiode? Maak er werk van!
In alle sectoren en dus ook in onderwijs proberen we langdurig zieken via herinschakeling of re-integratie terug op de werkvloer te krijgen. Aangepaste taken of aangepaste uurregelingen zijn manieren om tot een positief resultaat te komen. De langdurig zieken zijn vaak zelf vragende partij om zich op één of andere manier nuttig te maken in de onderwijswereld. Op deze themapagina focussen we op de procedures die gevolgd worden bij langdurige afwezigheid wegens ziekte. We krijgen ook een antwoord op de vraag hoe we een herinschakeling of re-integratie kunnen aanpakken. 

Wat is re-integratie?

Wat is het doel en voor wie is het?

Hoe verloopt een re-integratieprocedure?

Er bestaan twee procedures.

Procedure bij uitputting van bezoldigde ziektedagen

Wat te doen als je bezoldigde ziektedagen zijn opgebruikt.

Procedure indien nog recht op bezoldigde ziektedagen

Wat te doen als je nog recht hebt op bezoldigde ziektedagen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio