Rapportering opleidingsdagen voor contractueel personeel

di 14 mei 2024

Sectorale rapportering opleidingsdagen contractueel personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Contractuele personeelsleden genieten een individueel opleidingsrecht dat in een sectorale regeling op maat werd uitgewerkt. We brachten je hiervan op de hoogte in het nieuwsbericht Sector werkt individueel opleidingsrecht uit voor contractueel personeel (katholiekonderwijs.vlaanderen). De sectorale regeling houdt een groeipad in van 2,5 (formele en/of informele) individuele opleidingsdagen in 2024 naar 5 opleidingsdagen in 2029 en komt zodoende tegemoet aan de vereisten van de Arbeidsdealwet op dit punt.

Aan de opname van deze individuele opleidingsdagen is een sectorale rapportering gekoppeld. Je bezorgt jaarlijks voor 31 mei 2024 een overzicht van de door je contractuele personeelsleden gevolgde opleidingen aan de vzw “Sociale Fondsen – Vrij Onderwijs Vlaanderen” (SF-VOV) om het Vlaams Sociaal Waarborgfonds in staat te stellen een evaluatie te maken van de opleidingsnoden en het toekomstige aanbod. Op de website van SF-VOV vind je een praktisch invuldocument en bijkomende info over deze rapportering terug.

Digitale opleidingsrekening

sla link op in klembord

Kopieer

In het kader van de ontwikkeling van het individueel opleidingsrecht lanceerde de federale overheid onlangs een digitale opleidingsrekening (ook gekend als Federal Learning Account). In de tool - die in een testversie online beschikbaar is sinds 1 april 2024 - registreer je de opleidingsrechten en opleidingen van je contractuele werknemers. De regeling geldt dus niet voor gesubsidieerde personeelsleden. Je hebt voor de registratie de tijd tot 1 december 2024. Je vindt de tool op www.federallearningaccount.be met bijkomende informatie. Let wel: tussen 1 april en 1 juni 2024 blijven aanpassingen en verbeteringen aan de tool mogelijk. Vanaf 1 juni zou er dan een definitieve versie voorhanden zijn. Om geen gegevens te verliezen, doe je er goed aan om de lancering van de definitieve versie nog even af te wachten. Je hebt vervolgens tot 30 november de tijd om de gevraagde opleidingsgegevens in te vullen.

Als sector kunnen wij vooralsnog geen informatie putten uit de digitale opleidingsrekening. Vandaar dat de registratie in de digitale opleidingsrekening losstaat van voornoemde sectorale rapportering en het doel dat ermee wordt nagestreefd (nl. vraag en aanbod sectorale opleidingen op elkaar afstemmen). Op termijn - wanneer de digitale opleidingsrekening in de praktijk zal zijn uitgerold en er meer duidelijkheid komt over de werking - wordt de timing en het format van de sectorale rapportering mogelijk herbekeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio