Actiemiddelen van de werknemer

Wat zijn de interne en externe procedures?

Wanneer een werknemer meent schade te ondervinden ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, kan hij:

 • dit uiteraard steeds meedelen aan zijn werkgever of aan een andere hiërarchische meerdere;
 • ook beroep doen op een lid van het Comité voor preventie en bescherming op het werk of een vakbondsafgevaardigde.  

Naast deze mogelijkheden bestaat er ook een specifieke interne procedure die ofwel informeel (de informele psychosociale interventie) ofwel formeel verloopt (de formele psychosociale interventie).

Wanneer, ondanks het gebruik van de interne procedures, de problematische situatie nog steeds blijft voortbestaan, kan de werknemer zich wenden tot de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk of een beroep doen op de gerechtelijke instanties: de externe procedure genoemd.  

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
   02 507 06 44
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio