Psychosociale risico's

Eén van de acht domeinen van Welzijn op het Werk gaat over de preventie van psychosociale risico's op het werk. Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor het welbevinden van je werknemers. Het is aan jou om de nodige maatregelen te nemen zodat je werknemers zo weinig mogelijk psychosociale risico’s lopen.

Wat?

Hoe definieert de wetgever psychosociale risico's? 

Oorzaken

Wat zijn de vijf A's?

Actoren bij het preventiebeleid  

Wat zijn rol en statuut van betrokken actoren? 

Actiemiddelen van de werknemer

Wat zijn de interne en externe procedures?

Toezicht op het Welzijn op het Werk

Bezoek van de inspectie.

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
Regio