Projectoproep ‘Natuur in je school’ 2024

wo 14 februari 2024

De Vlaamse Regering heeft op 9 februari 2024 de lancering goedgekeurd van de nieuwe projectoproep 'Natuur in je school 2024'. Zij voorziet maximaal 5 miljoen euro voor projecten die inzetten op ‘natuurgebaseerde klimaatadaptieve maatregelen’ op school, zoals bijvoorbeeld het ontharden en vergroenen van speelplaatsen. Hiermee komt er een vervolg op eerdere gelijkaardige projectoproepen.

Een meer natuurlijke schoolomgeving biedt tal van voordelen. Zo draagt meer natuur op school rechtstreeks bij aan een klimaatbestendige schoolomgeving, met meer infiltratie en buffering van hemelwater en aanvulling van grondwater, wat op zijn beurt leidt tot minder droogte en hittestress.

Een meer natuurlijke schoolomgeving ondersteunt bovendien rechtstreeks de onderwijsopdracht, want het laat scholen toe meer in te zetten op buiten leren, wat positieve effecten heeft op leerresultaten en op het welzijn op school voor leerlingen, personeel en andere gebruikers.

Projecten die in aanmerking komen

sla link op in klembord

Kopieer

Het moet gaan om het vergroenen van het schooldomein vanuit een geïntegreerde visie en met voldoende aandacht voor biodiversiteit.

Enkel volgende projecten in het Vlaamse Gewest komen in aanmerking:

  • projecten die leiden tot een netto-toename van de oppervlakte natuur;
  • projecten die leiden tot een verbetering van de natuurkwaliteit;
  • projecten die leiden tot het realiseren van een effectieve natuuroplossing voor klimaatadaptatie;
  • projecten die bijdragen aan een verhoging van het natuurcontact voor hun gebruikers.

Onderwijsinstellingen die in aanmerking komen

sla link op in klembord

Kopieer

Het projectvoorstel moet worden ingediend door een door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming erkende onderwijsinstelling voor basis of secundair onderwijs in het Vlaamse Gewest.

Als het projectvoorstel één of meer vestigingen betreft waarvoor je al een subsidie hebt verkregen in het kader van de eerdere projectoproep 'Natuur in je school' 2022 of 2023, dan komen deze vestigingen niet meer in aanmerking voor deze subsidie. Voor eventuele andere vestigingen kun je wel nu nog steeds een projectvoorstel indienen.

Financiële tussenkomst (subsidiegraad) per project

sla link op in klembord

Kopieer

De Vlaamse Regering maakt maximaal 5 miljoen euro vrij.

Natuur in je School financiert maximum 80% van de goedgekeurde projectbegroting. De gevraagde steun bedraagt minimum 20 000 euro en maximum 200 000 euro per project.

Aanvraag middelen en verder verloop

sla link op in klembord

Kopieer

Een projectvoorstel indienen kan enkel via het webformulier op deze webpagina.

Je kunt jouw projectvoorstel indienen tot uiterlijk 13 mei 2024 om 9 uur. Het Departement Omgeving onderzoekt de volledigheid en ontvankelijkheid van jouw aanvraag vóór 20 mei 2024.

Het project moet je uiterlijk 31 december 2026 realiseren, en het moet minstens 10 jaar lang in goede staat behouden blijven.

Verdere informatie en documentatie

sla link op in klembord

Kopieer

Voor meer uitgebreide informatie over deze oproep 2024, de documentatie (subsidiereglement en sjablonen voor projectomschrijving en -begroting) en de evaluatiecriteria kun je terecht op deze webpagina.

Om het reglement en het verloop van de nieuwe oproep toe te lichten, organiseert het Departement Omgeving een online infosessie. Hierbij zullen ook een aantal voorbeelddossiers en valkuilen uit de vorige oproep besproken worden. De infosessie zal plaatsvinden via MS Teams op 6 maart 2024 om 13u30. Je kunt je hiervoor inschrijven via volgende webpagina.

Het Departement Omgeving stelt ook een FAQ (veelgestelde vragen) ter beschikking, te vinden op deze webpagina.

Je kunt uiteraard steeds terecht bij de collega's van ons infrastructuurteam.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio