Project CONNECT voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs verlengd!

wo 23 augustus 2023

Project is verlengd voor het volgende schooljaar

sla link op in klembord

Kopieer

De minister van onderwijs heeft beslist dat (bu)bao-scholen ook in het schooljaar 2023-2024 een beroep kunnen doen op de ondersteuning vanuit CONNECT (folder). Aanvragen (aanmeldingsformulier) moeten ten laatste op 17 september ingediend worden en worden nog in september beoordeeld.

Versterk de draagkracht en veerkracht van je team via CONNECT

sla link op in klembord

Kopieer

Krijg je op school te maken met leerlingen die extreem risicogedrag stellen en komt daardoor de draagkracht en veerkracht van de school en het leerkrachtenteam onder druk te staan? Dan kan CONNECT een antwoord bieden. CONNECT is een intensieve samenwerking tussen Arktos, de onderwijsverstrekkers, het Netwerk van Islamexperten, het Departement Onderwijs en Vorming en het kabinet van minister van Onderwijs.

Met dit project wil de Vlaams minister van Onderwijs snel en efficiënt expertise inzetten. De ondersteuning is beschikbaar voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs in Vlaanderen en Brussel.

Elke ondersteuning start vanuit de vraag van de school en kenmerkt zich door een traject op maat. Het creëren van een verbindend schoolklimaat staat hierbij centraal. Expertise wordt snel en efficiënt ingezet. Om duurzame resultaten te boeken wordt de CONNECT-ondersteuning ingebed in het bredere traject van de school en wordt bij voorkeur samengewerkt met CLB, de pedagogische begeleidingsdienst en/of het Netwerk Islamexperten.

Hoe ondersteuning aanvragen?

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je graag ondersteuning aanvragen vul dan het aanvraagformulier in en bezorg het via mail aan Katrien Bressers, katrien.bressers@katholiekonderwijs.vlaanderen, pedagogisch begeleider van de Dienst Lerenden en aan Katleen De Rick, kderick@arktos.be, stafmedewerker van ARKTOS.

Je aanvraag moet ten laatste op 17 september 2023 ingediend worden. We beoordelen alle aanvragen tegen eind september. Aanvragen die binnenkomen na 17 september 2023 bekijken we individueel en kunnen nog leiden tot ondersteuning als er nog capaciteit is binnen het project.

Nog vragen? Neem dan contact op met Katrien Bressers.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio