Project CONNECT

ma 29 april 2024

Dien je aanvraag nu nog in

sla link op in klembord

Kopieer

Onder voorbehoud van een definitieve beslissing van de minister van onderwijs dat scholen ook in het schooljaar 2024-2025 een beroep kunnen doen op CONNECT, kunnen basisscholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs hun aanvraag nu al indienen. Aanvragen die je ten laatste op 4 juni nog indient, worden dit schooljaar nog behandeld.

Versterk de draagkracht en veerkracht van je team via CONNECT

sla link op in klembord

Kopieer

Krijg je op school te maken met leerlingen die extreem risicogedrag stellen en komt daardoor de draagkracht en veerkracht van de school en het leerkrachtenteam onder druk te staan? Dan kan CONNECT een antwoord bieden. CONNECT is een intensieve samenwerking tussen Arktos, de onderwijsverstrekkers, het Netwerk van Islamexperten, het Departement Onderwijs en Vorming en het kabinet van minister van Onderwijs.

Elke ondersteuning start vanuit de vraag van de school en kenmerkt zich door een traject op maat. Het creëren van een verbindend schoolklimaat staat hierbij centraal. Expertise wordt snel en efficiënt ingezet. Om duurzame resultaten te boeken wordt de CONNECT-ondersteuning ingebed in het bredere traject van de school en wordt bij voorkeur samengewerkt met CLB, de pedagogische begeleidingsdienst en/of het Netwerk Islamexperten.

Hoe ondersteuning aanvragen?

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je graag ondersteuning aanvragen vul dan het aanvraagformulier in en bezorg het via mail aan:

Je aanvraag moet ten laatste op 4 juni ingediend worden. We beoordelen alle aanvragen tegen eind juni. Aanvragen die hierna binnenkomen, bekijken we individueel en kunnen nog leiden tot ondersteuning als er nog capaciteit is binnen het project.

Nog vragen? Neem dan contact op met Katrien Bressers.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio