Programmaties gewoon secundair onderwijs: tweede deadline DPCC komt eraan

vr 21 oktober 2022

Voor een aantal structuurwijzigingen moet je een programmatie-aanvraag indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de DPCC van jouw regio voor 30 november 2022.

Het gaat meer concreet om de volgende structuurwijzigingen:

  • de programmatie of afschaffing van een school
  • de afschaffing van een vestigingsplaats
  • de fusie van twee of meer scholen al dan niet gevolgd door een afsplitsing
  • de uitbreiding van een eerstegraadsschool of een tweegradenschool (eerste en tweede) met bijkomende graden
  • de overdracht of overname van een school tussen twee netten
  • de programmatie van een naamloos leerjaar
  • de wijziging van de samenstelling van de scholengemeenschap
  • de invoering van methodeonderwijs

Als je één of meer van die structuurwijzingen wil realiseren op 1 september 2023, dan dien je een programmatie-aanvraag in bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC van jouw regio voor 30 november 2022.

Voor welke initiatieven welke acties vereist zijn, welke formulieren en welke e-mailadressen je moet gebruiken, vind je op de PRO.-website onder Onderwijsplanning – interne planningsprocedure. Je vindt er ook een samenvatting van alle deadlines en formulieren in het schematisch overzicht.

Je verstuurt het aanvraagformulier simultaan naar de DPCC van jouw regio en naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Denk eraan om alleen dossiers in te dienen die volledig zijn en die aantonen dat het vereiste overleg gepleegd werd.

Als de DPCC je aanvraag goedkeurt, kun je de verdere stappen naar AGODI zetten. Welke actie naar AGODI vereist is en tegen welke deadline, hangt af van de aard van de aanvraag. Op het schematisch overzicht vind je per type structuurwijziging welke acties je moet nemen en welke documenten je daar eventueel bij nodig hebt.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Chris Van der Vorst

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio