Programmaties gewoon secundair onderwijs: de tweede deadline bij AGODI, 1 april 2023, komt eraan

wo 8 maart 2023

Voor een aantal structuurwijzigingen in het gewoon secundair onderwijs (voltijds en deeltijds) moet je uiterlijk op 1 april 2023 een aantal acties ondernemen naar AGODI.

Programmaties die eerst een akkoord van de DPCC vereisen

sla link op in klembord

Kopieer

Programmatie van een nieuwe school

sla link op in klembord

Kopieer

Als je op 1 september 2023 een nieuwe school wil programmeren, dan heb je daarvoor ten laatste op 30 november 2022 een aanvraag ingediend bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de DPCC.  Alleen als de DPCC je aanvraag goedgekeurd heeft, dien je de aanvraag uiterlijk op 1 april 2023 in bij AGODI. Welke formulieren je daarvoor moet gebruiken, vind je terug op het schematisch overzicht  op de PRO.-website. Het gaat om bijlage 2 van omzendbrief SO 61 én bijlage 2 van omzendbrief SO 42. Vergeet niet om het protocol van de personeelsonderhandelingen en het proces-verbaal met het akkoord van de scholengemeenschap toe te voegen aan je aanvraag. Volg de richtlijnen zoals aangegeven op de bijlagen bij de omzendbrieven én bezorg alles ook aan marc.vandemeirssche@ond.vlaanderen.be

Wijziging scholengemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

Vergeet in geval van de programmatie van een nieuwe school de wijziging van de scholengemeenschap niet te melden aan AGODI. Voor de melding van die wijziging geldt 31 maart als deadline. Maak gebruik van bijlage 1 van omzendbrief SO 62 om de wijziging aan AGODI te melden.

Programmatie van een naamloos leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Als je op 1 september 2023 een naamloos leerjaar wil programmeren, dan heb je daarvoor ten laatste op 30 november 2022 een aanvraag ingediend bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC.  Alleen als de DPCC je aanvraag goedgekeurd heeft, zet je de volgende stap naar AGODI. Naar de overheid toe gaat het om een vrije programmatie. Je moet de programmatie dus niet aanvragen, maar alleen melden en dat  uiterlijk op 1 april 2023 via het digitale formulier in Mijn Onderwijs. Vergeet niet om het protocol van de personeelsonderhandelingen en het proces-verbaal met het akkoord van de scholengemeenschap toe te voegen aan de melding.

Programmaties die niet eerst een akkoord van de DPCC vereisen

sla link op in klembord

Kopieer

Voltijds onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Sommige programmaties vereisen geen voorafgaandelijk akkoord van de DPCC. Zij vereisen ook geen goedkeuring van de Vlaamse Regering. Zij zijn met andere woorden vrij programmeerbaar. Die programmaties meld je rechtstreeks bij AGODI uiterlijk op 1 april 2023. Je gebruikt voor de melding het digitale formulier in Mijn Onderwijs. Vergeet ook hier niet om het protocol van de personeelsonderhandelingen en het proces-verbaal met het akkoord van de scholengemeenschap toe te voegen aan je melding.

Meer concreet gaat het om de programmatie van de volgende structuuronderdelen:

  • eerste leerjaar A en eerste leerjaar B
  • alle basisopties A- en B-stroom (m.u.v. de niche basisopties)

Deeltijds onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

In het deeltijds onderwijs zijn bepaalde opleidingen vrij programmeerbaar. Concreet is dat het geval als het centrum uit dezelfde cluster al een of meer opleidingen organiseert op 1 oktober van het voorafgaand en/of daaraan voorafgaand schooljaar. Je meldt de programmatie aan AGODI met het digitale formulier in Mijn Onderwijs. Vergeet ook hier niet om het protocol van de personeelsonderhandelingen en het proces-verbaal met het akkoord van de scholengemeenschap toe te voegen aan je melding.

Beperking op vrije programmaties

sla link op in klembord

Kopieer

Vergeet niet na te gaan of er restricties gelden op de programmatie van de opleidingen die je wenst aan te bieden. Die restricties vind je terug in de concordantietabellen.

Geen genadejaar voor vrije programmaties

sla link op in klembord

Kopieer

Voor vrije programmaties bestaat er geen genadejaar. Heb je dus vorig schooljaar gemeld dat je op 1 september 2022 met een bepaalde basisoptie of opleiding of  een naamloos leerjaar zou starten, maar heb je dat uiteindelijk toch niet gedaan, dan moet je die basisoptie, opleiding en/of het naamloos leerjaar opnieuw uiterlijk op 1 april melden aan AGODI.

De uitgebreide informatie over planning en programmatie in het gewoon secundair onderwijs vind je op de PRO.-website.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio