Programmaties gewoon secundair onderwijs 2024-2025: deadline 30 november 2023

do 16 november 2023

Welke aanvragen dien je in bij de DPCC-SO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen tegen 30 november 2023?

sla link op in klembord

Kopieer

 • de programmatie eerstegraadsschool zonder niche-basisopties (4)
 • de afschaffing school
 • de afschaffing van een vestigingsplaats
 • de fusie tussen twee of meer scholen
 • de fusie tussen twee of meer scholen, gevolgd door een afsplitsing
 • de overdracht van een vrije kath. school aan de gemeente/provincie of de overname van een gemeentelijke/prov. school
 • een wijziging aan de samenstelling van de scholengemeenschap
 • de invoering van methodeonderwijs

Wat moet je ter kennisgeving voorleggen bij de DPCC-SO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen tegen 30 november 2023?

sla link op in klembord

Kopieer

 • de programmatie niche Basisopties A-stroom en Basisopties B-stroom
 • de programmatie vrij programmeerbare structuuronderdelen (geen akkoord Vlaamse Regering nodig)
 • de programmatie niet-niche 7de leerjaren bso studiecontinuïteit
 • de programmatie BSO 7de leerjaar gericht op het hoger onderwijs (Naamloos leerjaar)
 • de uitbreiding bovenbouwschool 2de/3de graad met een eerste graad

Welke aanvragen dien je in bij AGODI tegen 30 november 2023?

sla link op in klembord

Kopieer

 • de programmatie niche Basisopties A-stroom en Basisopties B-stroom
 • de programmatie van niche studierichtingen in de tweede en derde graad inclusief de 7de leerjaren
 • de programmatie niet-niche 7de leerjaren bso studiecontinuïteit
 • de programmatie niche 7de leerjaren bso studiecontinuïteit
 • de programmatie van studierichtingen uit – voor de school – volledig nieuwe studiedomeinen.
 • de programmatie van een duaal structuuronderdeel dat niet dezelfde naam heeft als een niet-duaal structuuronderdeel dat de school al organiseert
 • de programmatie van een bovenbouwschool en van een eerstegraadsschool met niche basisopties
 • de uitbreiding van een eerstegraadsschool met een bovenbouw (niche-studierichtingen)
 • de ingebruikname van bijkomende vestigingsplaatsen of het herschikken van het onderwijsaanbod over vestigingsplaatsen (indien niet voldaan aan de voorwaarden van overheveling van structuuronderdelen.

Gedoogjaar en genadejaar

sla link op in klembord

Kopieer

Gedoogjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Zodra je als school een duaal of niet-duaal structuuronderdeel effectief ingericht hebt, gedoogt de overheid nadien dat er gedurende één schooljaar geen leerlingen ingeschreven zijn op 1 oktober. Bij – voor jouw school of centrum – bestaande structuuronderdelen spreken we in dat geval van een gedoogjaar. Je mag dan het structuuronderdeel het schooljaar nadien opnieuw aanbieden zonder programmatie-aanvraag bij AGODI en, voor wat de interne procedure betreft, bij DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Genadejaar

sla link op in klembord

Kopieer

Het genadejaar is vergelijkbaar met een gedoogjaar, maar dan voor – voor jouw school of centrum – nieuwe structuuronderdelen. Het is van toepassing op programmaties die in 2021-2022 of 2022-2023 goedgekeurd werden en die je dus als school op respectievelijk 1 september 2022 of 1 september 2023 voor de eerste maal zou aanbieden. Als de Vlaamse regering je de goedkeuring gegeven heeft om een nieuwe richting te programmeren, dan krijg je nu twee schooljaren de kans om die richting effectief op te starten. Als je na het eerste schooljaar of genadejaar, opnieuw op 1 oktober geen leerlingen hebt voor het nieuwe structuuronderdeel, dan pas moet je een nieuwe programmatie-aanvraag indienen bij AGODI en, voor wat de interne procedure betreft, ook bij DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Hoe dan verder?

sla link op in klembord

Kopieer

Als de DPCC je aanvraag goedkeurt, verstuur je de aanvraag voor 30 november naar AGODI. Op het schematisch overzicht vind je per type structuurwijziging welke documenten je nodig hebt.

PRO.-website

sla link op in klembord

Kopieer

De uitgebreide informatie over planning en programmatie in het gewoon secundair onderwijs vind je op de PRO.-website. Daar vind je onder meer het aangepaste aanvraagformulier voor de interne procedure en het schematisch overzicht.

Voor vragen kun je terecht bij Isabelle Dobbelaere.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio