Programmaties en concordanties gewoon secundair onderwijs 2023-2024: eerste deadline komt eraan

ma 12 september 2022

Het schooljaar 2022-2023 is nog maar net van start gegaan en toch vragen we al jullie aandacht voor het volgende schooljaar 2023-2024. Op 1 september van dat schooljaar start immers de uitrol van de gemoderniseerde derde graad. Dat betekent concreet dat je nu al moeten bepalen welke concordanties je wil toepassen en welke programmaties je bijkomend wenst aan te vragen.

Om de scholengemeenschappen wat meer tijd te geven, hebben de DPCC’s Secundair onderwijs van de verschillende regio’s beslist om de deadline voor de eerste indieningsronde voorlopig éénmalig te verschuiven van 15 naar 30 september 2022.

Welke aanvragen indienen bij de DPCC-SO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen tegen 30 september 2022?

sla link op in klembord

Kopieer

Merk op dat de programmaties van duale opleidingen en opleidingen deeltijds beroeps secundair onderwijs geen DPCC-materie zijn. Voor die programmaties geldt de deadline van 30 september niet.

Beperkte motivatie

sla link op in klembord

Kopieer

Sommige specifieke studierichtingen derde graad sluiten logisch en exclusief aan bij één enkele specifieke studierichting tweede graad. We denken dan bijvoorbeeld aan Toerisme, Sportwetenschappen en Sportbegeleiding. Een exhaustieve lijst van die richtingen vind je op de PRO.-website.

Voor de aanvragen van die specifieke studierichtingen in scholen die de tweede graad al inrichten, volstaat het om op het aanvraagformulier als motivatie ‘Studiecontinuïteit’ te vermelden. De invulling van de andere rubrieken op het aanvraagformulier blijft ongewijzigd.

Gedoogjaar en genadejaar

sla link op in klembord

Kopieer

Gedoogjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Zodra je als school een duaal of niet-duaal structuuronderdeel effectief ingericht hebt, gedoogt de overheid nadien dat er gedurende één schooljaar geen leerlingen ingeschreven zijn op 1 oktober. Bij – voor jouw school of centrum – bestaande structuuronderdelen spreken we in dat geval van een gedoogjaar. Je mag dan het structuuronderdeel het schooljaar nadien opnieuw aanbieden zonder programmatie-aanvraag bij AGODI en, voor wat het specifiek studieaanbod betreft, bij DPCC.

Genadejaar

sla link op in klembord

Kopieer

Het genadejaar is nieuw. Het is vergelijkbaar met een gedoogjaar, maar dan voor – voor jouw school of centrum – nieuwe structuuronderdelen. Het is voorlopig alleen van toepassing op programmaties die in 2021-2022 goedgekeurd werden en die je dus als school op 1 september 2022 voor de eerste keer zou aanbieden.

Als de Vlaamse regering je de goedkeuring gegeven heeft om een nieuwe richting te programmeren, dan krijg je nu twee schooljaren de kans om die richting effectief op te starten. Als je na het eerste schooljaar of genadejaar, opnieuw op 1 oktober geen leerlingen hebt voor het nieuwe structuuronderdeel, dan pas moet je een nieuwe programmatie-aanvraag indienen bij AGODI en, voor wat het specifiek studieaanbod betreft, ook bij DPCC.

Gedoogjaar en genadejaar ook in geval van concordantie

sla link op in klembord

Kopieer

Het gedoogjaar en het genadejaar gelden ook in geval van concordantie.

Gedoogjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Stel dat je de derde graad Handel wil concorderen naar Bedrijfsorganisatie, maar op 1 oktober 2022 heb je geen leerlingen in het 5de jaar Handel. Als je op 1 oktober 2021 wél leerlingen had in het 5de jaar Handel, mag je toch nog concorderen naar Bedrijfsorganisatie op 1 september 2023.

Genadejaar

sla link op in klembord

Kopieer

Stel dat je voor de eerste keer de derde graad Lichamelijke opvoeding en sport zou inrichten op 1 september 2022, maar op 1 oktober 2022 zijn er geen leerlingen ingeschreven in dat structuuronderdeel. Je mag dan toch – na melding van je concordantiekeuze aan AGODI voor 30 november 2022 – het geconcordeerde structuuronderdeel Sportbegeleiding aanbieden op 1 september 2023. Als je op 1 oktober 2023 opnieuw geen leerlingen hebt in het geconcordeerde structuuronderdeel, dan moet je een nieuwe programmatie-aanvraag indienen bij AGODI én bij DPCC.

Hoe dan verder?

sla link op in klembord

Kopieer

Als de DPCC je aanvraag goedkeurt, verstuur je de aanvraag voor 30 november naar AGODI. Op het schematisch overzicht vind je per type structuurwijziging welke documenten je nodig hebt.

PRO.-website

sla link op in klembord

Kopieer

De uitgebreide informatie over planning en programmatie in het gewoon secundair onderwijs vind je op de PRO.-website. Daar vind je onder meer het aangepaste aanvraagformulier voor de interne procedure en het schematisch overzicht.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio