Professionalisering: Help! Hoe omgaan met moeilijk te begrijpen pubergedrag?

wo 22 maart 2023

Op 20 april en 10 mei organiseren we voor directies, leraren en leerlingenbegeleiders een hele dag professionalisering over moeilijk te begrijpen gedrag van pubers. Katelijne Van Lommel, psychologe en auteur van het boek “Sprekende harten, strijdende zwaarden”, is je lesgever tijdens de voormiddagen. Ze biedt je graag meer inzicht in de taal van moeilijk te begrijpen pubergedrag. Daarnaast gaat ze dieper in op de werking van het puberbrein en gaat ze samen met jou na welke vaardigheden je kunt inzetten om op een adequate manier te communiceren met pubers die grensoverschrijdend gedrag stellen.

In de namiddagen gaan pedagogisch begeleiders Stéphanie Van Eyen en Katrien Bressers tijdens een intervisie met jou aan de slag om de inzichten van Katelijne te verwerken en toe te passen in je eigen zorg- en leerlingenbeleid.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio