Reclame en/of sponsoring  zijn veel gebruikte middelen van fondsenwerving.

Houd naast de fiscale aspecten ook rekening met de houding van de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Btw

sla link op in klembord

Kopieer

Reclame en sponsoring activiteiten zijn onderworpen aan 21% btw. Er zijn wel een aantal uitzonderingen.

Btw-vrijstelling kleine ondernemingen

sla link op in klembord

Kopieer

Voorwaarde voor het verkrijgen van de btw-vrijstelling kleine ondernemingen vrijstelling is dat het totaalbedrag van de btw-plichtige inkomsten per kalenderjaar van de volledige vzw niet meer bedragen dan 25 000 euro (exclusief btw). Houd er rekening mee dat er een grote kans is op een btw-controle over de inkomsten van het verleden vooraleer dit btw-statuut wordt toegekend.

Van de btw vrijgestelde fondsenwerving

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt als schoolbestuur activiteiten van fondsenwerving organiseren vrij van btw indien je niet meer dan 4 dergelijke evenementen organiseert per jaar die elk niet langer dan 3 dagen duren. Om te beoordelen of het aantal van 4 overschreden is, moet je alle fundraising evenementen meetellen. (bijvoorbeeld ook pannenkoekenbak, schoolfeest, warmste week, open deur dag,…). Hierbij moet je niet sommeren op niveau van de vzw maar op niveau van de school of de vestiging of het adres.

Uit de parlementaire vraag nr. 1095 van de heer Leterme d. d. 26.08.2002 blijkt dat reclame diensten slechts uitzonderlijk de btw-vrijstelling kunnen genieten. Dit kan alleen als ze uitsluitend ter gelegenheid van activiteiten van fondsenwerving worden verstrekt. Zo kun je een banner met een logo opstellen ter gelegenheid van een schoolfeest. Daarentegen het vermelden van een logo of naam van een sponsor op briefpapier, in een programmaboekje op T-shirts of op een website is een vorm van publiciteit en is een btw-plichtige activiteit.

Rechtspersonenbelasting

sla link op in klembord

Kopieer

Als een schoolbestuur aan een derde persoon het recht verleent om op plaatsen die onroerend zijn uit hun aard logo’s, banners, reclamepanelen aan te brengen zijn deze belastbaar in de rechtspersonenbelasting. Het gaat bijvoorbeeld over het recht om reclameborden aan te brengen op een muur of een dak.

Hierop is er evenwel een uitzondering: de inkomsten die voortkomen van een dergelijke concessie zijn vrijgesteld van rechtspersonenbelasting als het onroerend goed waarop de reclame wordt aangebracht gelegen is binnen de omheining van een sportinrichting. Maar de uitzondering geldt dan weer niet als de reclamepanelen zo geplaatst zijn dat ze zichtbaar zijn van buiten de sportinrichting.

Dergelijke inkomsten worden binnen de rechtspersonenbelasting belast aan een tarief van 30 %. Van de ontvangen inkomsten of tegenprestaties mag je een forfaitaire of aantoonbare werkelijke kost in mindering brengen.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio