Prikbord 2023-2024: tekort of overschot aan uren-leraar in het secundair onderwijs

di 22 augustus 2023

Met één september in het vooruitzicht zoeken sommige scholen nog altijd naar uren om alles georganiseerd te krijgen. Last minute wijzigingen in het leerlingenaantal of onzekere studiekeuzes naast andere onzekerheden, bemoeilijken vaak het leggen van de puzzel. Jaarlijks stellen ook tal van scholen vast dat het de organisatie niet lukt met het beschikbare urenpakket.

Scholen kunnen uren overdragen naar het volgende schooljaar (‘bufferen’) maar zij kunnen die ook overdragen naar andere scholen die ze op dat ogenblik meer dan nodig hebben. Dit gebeurt al jaren als algemeen solidariteitsprincipe. De ontvangende school verbindt zich er toe om die uren het daaropvolgend jaar terug te bezorgen.

We doen daarom een expliciete oproep aan scholen die nog uren nodig hebben om dit aan ons te melden zodat Katholiek Onderwijs Vlaanderen een oplossing kan zoeken om deze scholen uit de nood te helpen.

In het kader van het lerarentekort herinneren we iedereen er ook nog eens aan dat scholen, net zoals vorig schooljaar, de niet ingevulde vacante betrekkingen van leraar (lesuren) kunnen omzetten in punten voor het ondersteunend personeel. Dit kan voor een maximum van 20 % van het aantal vacante uren en vanaf 1 oktober.  Deze omzetting biedt aan scholen de mogelijkheid om andere profielen aan te trekken.

Voor meer info kun je terecht bij Guy Debusschere, dienst personeel (02 507 07 93)

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio