Prikbord 2023-2024: tekort of overschot aan uren-leraar in het so

ma 12 juni 2023

Veel scholen zijn ondertussen al volop bezig met de voorbereidingen van volgend schooljaar en zijn aan hun personeelspuzzel bezig.  Het is elk jaar zoeken naar een evenwicht tussen uitgaven en inkomsten en tegelijkertijd moet er ook toekomstgericht bekeken worden of er al of niet middelen opzij moeten worden gezet. Soms stel je echter vast dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn om alles te kunnen organiseren. Sommige scholen stellen een vraag naar extra uren, andere scholen kunnen die dan op hun beurt aanbieden.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen treedt al jaren op als ‘makelaar’ om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. We doen dan ook weer een expliciete oproep om onze Dienst Personeel in te lichten indien jouw school of scholengemeenschap andere scholen uit de nood kan helpen. Wij verzamelen alles op ons ‘PRIKBORD’.

Het algemeen principe is dat de ontvangende school zich ertoe verbindt om het daaropvolgend schooljaar het ‘geleende’ aantal uren terug te bezorgen.

Uit ervaring weten we dat de operatie ‘overdracht uren’ pas vanaf half oktober in een stroomversnelling komt en we merken dat directies die op ons initiatief een beroep doen in die periode ongeduldig worden en zelf actie ondernemen buiten het PRIKBORD om. Tegelijkertijd merken we dat vragende partijen ons ook niet altijd laten weten dat hun probleem ondertussen via andere kanalen werden opgelost.

Dit bemoeilijkt onze ‘makelaarsrol’ en vandaar dus een warme oproep om uren die aan het prikbord werden aangeleverd ook enkel via het prikbord te laten verdelen en een even warme oproep om goed en tijdig te communiceren over de stand van zaken in jouw school.

Voor bijkomende info of voor extra meldingen gelieve contact op te nemen met Guy Debusschere, tel 02 507 07 93.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio