Podcasts, de nieuwe PowerPoint?

di 27 februari 2024

Weet je nog, enkele decennia geleden toen PowerPoint haar intrede deed? En we allemaal pogingen ondernamen om gestructureerd onze lessen weer te geven? En weet je nog, hoe we zochten naar de gepaste afbeelding en deze dan net ‘te groot’ bleek? En weet je nog, de talloze varianten aan ‘animaties’ waarmee we onze presentatie probeerden op te smukken? En vervolgens, 'pimpen’ met kleurtjes. Heb je soms ook het gevoel dat deze presentaties wat gedateerd zijn?

Wat zou eventueel de plaats kunnen innemen van deze traditionele PowerPoint? De podcast misschien? Het is toch ‘hip’ om podcasts te beluisteren? En in podcastlandschap is het domein van de geschiedenis ook eenvoudig te oogsten. Dus waarom niet, want een podcast biedt ook tal van voordelen.

Door het inzetten van de podcast zetten we ook in op taalontwikkeling. Het hoeft geen betoog dat geschiedenis een talig vak is en dat leerlingen, vandaag meer dan ooit, nood hebben aan talige stimuli. Podcasts kunnen (deels) tijdens de les beluisterd worden, maar de meerwaarde zit hem in het gegeven dat ze thuis kunnen verder luisteren of delen opnieuw beluisteren. Ze zijn dan bezig met ‘ons vak’, ze horen redeneringen die gemaakt worden en ze genereren wederom nieuwe woordenschat. Daarnaast luisteren ze vermoedelijk liever naar items dan dat ze uitgebreid bronnen lezen. Het kan dus motiveren.

Natuurlijk blijft de kwaliteit wel een essentieel element om te bewaken. Benader een podcast als bron. Redeneer met en over de podcast. Ga verder dan de aangeboden inhoud, bekijk zeker ook de aspecten bruikbaarheid en betrouwbaarheid in functie van de historische vraag die behandeld wordt. Eventueel kunnen podcasts naast andere bronnen gelegd worden om gelijkenissen en verschillen te identificeren. Het kan interessant zijn deze te linken aan andere vormen van beeldvorming, zoals cartoons bijvoorbeeld.

Stel volgende vragen aan de podcast: 

  • Is de inhoud accuraat? 
  • Is de podcast recent en houdt deze rekening met recente inzichten en standpunten?  
  • Wie is de maker van de bron? Wat is het doel en het beoogde effect? 
  • Correspondeert het talige niveau met dat van de leerlingen?  
  • Is er een transcript voorzien?  
  • Bestaat er een podcast die een gelijkaardig onderwerp behandelt? Zijn er gelijkenissen en verschillen vast te stellen? 
  • Enz.  

Ter inspiratie, enkele podcasts: 
Tijdgeest : moderne en hedendaagse tijd, vooral maatschappelijke topics, interessant voor betekenisgeving, collectieve herinnering, misvattingen 
Het spoor terug: vooral georiënteerd op Nederland en lange podcasts, zeer uitgebreid archief over meerdere historische periodes.  
Leopold II, Napoleon, De Franse revolutie, Het verlies van België  door Johan op de Beeck  
Alle geschiedenis ooit : De Standaard  
Revolusi : David Van Reybrouck,  ook niet-westerse topics, neemt standplaatsgebondenheid maker in acht  
Open Geesten : Joost Welten en Nadia Bouras (historici), link verleden- heden en agency  
Het Verloren Hoofd : Donald Tick (amateurhistoricus) 
Maarten van Rossem, de podcast : historicus, kijk op actualiteit 
Stille Getuigen : agency, historische vraagstelling 
 Het Elfde Uur : Pieter Serrien (historicus) 
De magie van het Oude Egypte : De Africast 
Transatlantische slavenhandel : De Africast

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio