8 februari 2024 – Inkanteling van deeltijds beroepssecundair onderwijs in duaal leren

De vragensteller was nieuw, het thema van haar vragen alleszins niet. Emine Gül Isci, die als opvolgster van voormalig Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in de Vlaamse koepelzaal gekomen was, was voordien zelf trajectbegeleider in het dbso en dat vind ik geen onbelangrijk, nieuw feit in dit dossier.

Er was nu het Vlor-advies van 6 juli 2023, waarvan minister Weyts zei dat op meerdere van de daar vermelde elementen al geanticipeerd was, wat hij met een aantal voorbeelden illustreerde. Maar voor het overige wilde hij geen koerswijziging van de ingeslagen weg. Gevolg: vragensteller Isci bleef teleurgesteld achter. Tussendoor waren er wel enkele bijkomende kanttekeningen van interveniënten Loes Vandromme en Kristof Slagmulder. Interveniënt Kathleen Krekels benadrukte dan weer dat er volgens haar al heel knap en heel sterk werk geleverd was door scholen en aanbiedende bedrijven.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio