6 mei 2021 – Taskforce leervertraging en welbevinden

Naar aanleiding van een coronavraag om uitleg in de commissievergadering van 22 april 2021 had ik er ook al kort melding van gemaakt en een beetje later was ook het volledige advies van de bewuste taskforce publiek beschikbaar. Zelfs in de commissievergadering van 25 maart 2021 had minister Weyts al een en ander aangekondigd over die taskforce. Echt precies kon ik het niet nagaan, maar ik begreep aan de formuleringen van zowel Elisabeth Meuleman als van Loes Vandromme dat ze hun vragen ingediend hadden vóór het volledige advies publiek beschikbaar was. Ze hadden blijkbaar alleen de vier handvaten (in Schooldirect) en enkele krantenartikelen op 26 april gelezen, en dus niet het volledige advies. Ook nog niet op het moment dat ze hun vragen stelden (nwvr: in de tweede ronde gaf vragensteller Vandromme wel weer een andere indruk), terwijl dan het advies wel degelijk publieke informatie was. Het zij zo. Vragensteller Meuleman, die nogal kritisch was over het advies en blijkbaar nog een bijkomend plan van aanpak wilde, verwees niet onverwacht opnieuw naar de extra onderwijscommissievergadering van 12 maart 2021, zoals ze al gedaan had op 25 maart en voegde nog een budgettaire vraag toe. Vragensteller Vandromme deed dat laatste nog eens en zelfs nog wat gedetailleerder over en vroeg naar eventuele extra ondersteuning voor scholen.

Minister Weyts begon met wat al bekend was, zeker ook toen hij even uitweidde over effectieve didactiek/pedagogische methode en over de gevoerde communicatie. Dat leek mij allemaal heel redelijk en realistisch. De minister eindigde de eerste ronde met een nieuwe aankondiging, die ons overigens ook weer deed belanden in de commissievergadering van 4 maart 2021, weet je nog? Het vergt een goed archief om de zaken op een beetje een goede manier te kunnen blijven volgen, met al die herhalingen. Het lijkt soms op de praktijken in televisieland, maar ik dwaal af. Vragensteller Brouns’ bede van toen werd blijkbaar verhoord. Minister Weyts zou inderdaad met een visienota “Van Kwetsbaar naar Wendbaar” (in twee delen) naar de Vlaamse regering trekken: een deel over leerachterstand en welbevinden van leerlingen en een deel over de versterking van het onderwijspersoneel wat die leerachterstand en dat verlaagde welbevinden betrof.

Vragensteller Meuleman drong, gewapend met het argument van Dirk Van Damme (cf. supra: 12 maart 2021), vooral aan op het budgettaire plaatje. Vragensteller Vandromme was nieuwsgierig naar de precieze communicatieaanpak van het volledige advies naar de vier handvaten in Schooldirect op die bewuste zondag en naar de precieze bijdrage van de diverse actoren aan het advies. Voor vrijheid van onderwijs staat zij authentiek op de barricade en dat appreciëren wij enorm, ondanks de moeilijke politieke situatie soms… Vandromme ging, geïnspireerd door de ochtendlijke vergadering met de Onderwijsinspectie (cf. elders op deze pagina’s), ook nog door op de onderzoeksagenda ter zake, want inderdaad, er was zoveel gaande dat het niet altijd makkelijk te volgen was. Haar nadruk ten slotte op het “hoopvolle” (net wegens het harde en goede werk van de scholen) vond ik alleszins heel terecht.

Toch ook nog twee interveniënten uit de partij van de minister. Kathleen Krekels en Koen Daniëls. Eigenlijk voegde de eerste niet echt iets toe en ze polste alleen naar een mogelijke prioriteit voor de minister in het advies van de taskforce. En de tweede ging heel concreet in op de didactische kwestie in het advies: de concreetheid apprecieerde ik wel, maar echt iets toevoegen aan het eerdere gesprek was het nu ook weer niet, evenmin als de intussen bekende mantra “scholen open”.

Minister Weyts viel vervolgens ook nog in herhaling (cf. zijn remontada), maar het leek me nuttig om hier toch nog even iets in herinnering te brengen van zijn OBPWO-agenda. Op 12 februari 2021 had de Vlaamse regering namelijk meerdere OBPWO-projecten goedgekeurd, die hier en trouwens ook in de voormiddagsessie met de Onderwijsinspectie relevant waren. De minister sloot zich ook aan bij de positieve, hoopvolle noot van vragensteller Vandromme.

De slotwoorden dan nog. Vragensteller Meuleman deed alsof zij nog had moeten aandringen op wetenschappelijk onderzoek, terwijl de minister haar niet alleen nu vóór was, maar al op 12 februari 2021. Ik zei het al: een goed archief is nuttig, niet alleen voor mij, maar ook voor de parlementsleden… Ondersteuning bij heel dat verhaal van de taskforce, oké, maar vragensteller Meuleman sprak aan het eind zozeer in de “we”-vorm dat het leek alsof het van haar vragen afhing of scholen en hun personeel wel raad zouden weten met de aanbevelingen van de taskforce. Maar nogmaals oké, als daarvoor extra budget nodig was, zou de minister daarvoor moeten kunnen zorgen.

Vragensteller Vandromme keek ernaaruit hoe de resultaten van al dat wetenschappelijk onderzoek later tot op de klasvloer zouden belanden, waarbij ze ook naar de rol van de pedagogische begeleidingsdiensten verwees. Mij leken leraren wel allanger dan vandaag over ‘instrumenten’ te beschikken om over hun eigen didactische functioneren te reflecteren, maar goed. De budgettaire vraag stelde Vandromme ten slotte ook.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio