5 oktober 2023 – TikTok en roddelen

Bij deze laatste vraag om uitleg van de commissievergadering voelde ik zelf een bepaalde generatiekloof heel uitdrukkelijk aan: spontaan dacht ik aanvankelijk aan de flinterdunheid van de vele “acties” op het zgn. sociale medium TikTok en de dito commerciële activiteiten van zgn. influencers aldaar, om nog maar van andere escapades van de Acids van deze wereld te zwijgen. Of misschien toch maar niet, want met een influencerruzie uit 2020 kwamen we al helemaal op het problematische terrein waarvoor vragensteller Hilâl Yalçin hier aandacht vroeg. Daarmee sloot ze overigens naadloos aan bij een vraag om uitleg in de onderwijscommissievergadering van 15 juni 2023. Wat kon de rol van de onderwijsminister in het bedoelde schrijnende cyberpestverhaal zijn?

Uiteraard sprak de minister over leerlingenbegeleiding als preventie, maar hij wilde ook de aanspreekpunten bij de politie voor scholen opnieuw samenbrengen voor overleg. Daarnaast dacht hij aan domeinoverschrijdende overlegplatformen, zoals het Vlaams Forum Kindermishandeling, waar ook politie en justitie mee aan tafel zaten. En er was tot slot de doorlichting door de Onderwijsinspectie: haar focus op leerlingenbegeleiding daarbij het afgelopen jaar zou heel specifieke aandacht krijgen in de volgende Onderwijsspiegel. Vragensteller Yalçin zelf dacht ook nog aan de onderwijsambassadeur in het kader van preventieve sensibilisering.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio