28 september 2023 – Nieuw programmatiemodel voor hoger onderwijs

Vragensteller Brecht Warnez werkte door op de vraag om uitleg van Koen Daniëls op 16 maart 2023 en vroeg, samengevat, hoever het nu stond met deze toch niet kleine kwestie uit het Vlaams Regeerakkoord.

Minister Weyts bevestigde dat hij in dezen een enigszins andere ratio volgde dan die van de voorstellen die de VLIR en de VLHORA los van elkaar gedaan hadden. Er moest daarbij gekeken worden naar de noden van de bredere samenleving, het werkveld, en het afnemende veld. Het nieuwe programmatiemodel moest meer wendbaar zijn dan het huidige, en meer vertrouwen leggen bij de instellingen. De minister zette zijn overleg voort.

Vragensteller Warnez drong op dit moment niet verder aan. Heel wijs, vond ik, maar wordt zeker vervolgd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio