28 maart 2024 – Voorstel van decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft: heel kort

Hiervoor gaan we eerst even terug naar 12 juli 2023. Toen werd namelijk bij spoedbehandeling, rechtstreeks in de plenaire vergadering dus, al een eerste decretale ingreep geklaard over de naamswijziging van de opleiding in kwestie. Nu ging het om de decretale verankering voor de toekomst, ook opnieuw via een voorstel van decreet.

Eerste indiener Koen Daniëls lichtte ordentelijk de context en de belangrijkste artikelen toe. Van Hannelore Goeman volgde een heel ander geluid dan die ochtend bij de gedachtewisseling over bepaalde minimumdoelen voor onderwijs: lees, een veel positiever geluid, want ze was het nu (zelfs) roerend eens met de ‘schaduwminister’ (nwvr: haar woorden, niet de mijne) vóór haar. Haar partijgenoot-federaal minister Frank Vandenbroucke had deze aanslepende kwestie op federaal niveau gedeblokkeerd, aldus Goeman. Ze vond het nog wel een gemiste kans dat de bedoelde opleiding Basisverpleegkunde nu (nog) niet overgeheveld werd naar de hogescholen, zoals de andere graduaatsopleidingen in het verleden. Maar Koen Daniëls vóór haar had betoogd dat daarvoor goede redenen bestonden, dus om de zaken te houden zoals ze waren. Later noemde hij dat: die positie was het beste compromis tussen twee werelden en budgettair niet de slechtste optie. Over dat laatste kan geen discussie bestaan, over het eerste is de consensus in het veld misschien toch een ietsje kleiner. Maar politiek is er dus al zeker één voorstander van zo’n overheveling. En nadien voelde Johan Danen daar ook wel wat voor. Ook dat is genoteerd.

De meest uitgebreide kritiek kwam van Kristof Slagmulder, die zijn verhaal van 12 juli 2023 overdeed. Hij wist bovendien te melden dat op 26 maart 2024 in de federale bevoegde kamercommissie (Gezondheid en Gelijke Kansen) een wetsaanpassing in dit verband uitgesteld was voor een tweede lezing. Waarna eerste indiener Koen Daniëls systematisch elk punt van Slagmulders kritiek netjes pareerde.

Voor zover ik dat kon zien, stemde iedereen vóór, alleen het Vlaams Belang stemde tegen.

Ten slotte verwijs ik nog graag naar de video-opname [vanaf 2:29:50].

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio