25 november 2021 - Gedachtewisseling over het eindrapport van de projectgroep Onderwijs en Vorming in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging: een korte impressie

Als aanloop naar de begrotingsbesprekingen kregen we nu voor het eerst in de geschiedenis van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling over iets nieuws in de Vlaamse politiek: de Brede Heroverweging, i.c. voor het beleidsdomein Onderwijs. De sprekers waren: Ann Verhaegen (secretaris-generaal, Departement Onderwijs en Vorming) en Isabelle Erauw (adviseur, Departement Onderwijs en Vorming). In iets meer dan een halfuur brachten zij een heel leerrijke les over een aantal uitgaven in de complexe wereld van het beleidsdomein Onderwijs, incl. enkele aandachtspunten over hun eigen leerproces zelf. Wat mij betrof, een mooi voorbeeld, want realistisch, van het samengaan van cognitie en metacognitie in zo’n project. Ik kan de lectuur van de slides erg aanbevelen.

Een van de belangrijkste vaststellingen leek mij deze: de initiële opdracht bij deze oefening om 15% (!) resp. 5% te besparen op het onderwijsbudget was niet gehaald; in de huidige context was er dus al bij al weinig bewegingsruimte; gesteld dat de politiek zulks wel wilde, moest ze meer concrete instructies (lees: preciezere, gewenste beleidsrichtingen) geven, die er bij deze denkoefening niet waren, zoals Ann Verhaegen antwoordde op een van de vragen. Bijvoorbeeld bij de detacheringen, waar sommige politici vermoedelijk zich vooraf rijk gerekend hadden, viel weinig te rapen…

Nu was gekozen voor de drie deelaspecten, die in drie deelrapporten aan bod kwamen, maar ook allerlei andere deelaspecten hadden voorwerp van de denkoefening geweest kunnen zijn. Blijkbaar had de Vlaamse regering op 19 november 2021 al beslist dat de volgende keer het hoger onderwijs onder de loep genomen zou worden. Diverse onderwijscommissarissen deden nog andere suggesties. Eén onderwijscommissaris, Jean-Jacques De Gucht, vond wel besparingsruimte in het versnipperde onderwijslandschap. Dat was niet nieuw…

Je kunt de video van de bespreking en stemming [vanaf 9:59] bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio