20 januari 2021 – Corona actueel

Na het niet onverwacht lange actualiteitsdebat “over vernietiging regeling terugdraaiende teller voor eigenaars zonnepanelen” en nog een andere actuele vraag was het weer, evenmin onverwacht, coronatijd. In de latere namiddag was ook corona-overleg gepland van minister Weyts en “zijn onderwijsclub”, zoals hij de groep van ruim 40 onderwijsactoren pleegt te noemen. Die zal wel even hebben moeten wachten, omdat de minister eerst nog vier vragenstellers te woord moest staan. Jo Brouns wilde weten hoe de zgn. snelteststrategie zich verhield tot de zgn. PCR-teststrategie, want beide werden nu tegelijk gehanteerd in het onderwijs. Koen Daniëls vroeg aan de minister hoe hij erover zou waken dat Nellies impact (lees: de impact van de Britse variant van het c-virus aka Nellie) zoveel mogelijk beperkt zou worden. Uit de titel van de vraag van Roosmarijn Beckers meende ik aanvankelijk te verstaan dat zij dacht dat het vermelde corona-overleg al voorbij zou zijn op het moment dat zij haar vraag zou stellen, maar haar vraag bleek nogal sec “Wanneer zou er een échte coronateststrategie voor onderwijs komen?” te zijn. Hannelore Goeman benadrukte de volgens haar onduidelijkheid op het terrein en bijgevolg diverse reacties van scholen op de huidige situatie. Dus vroeg ze minister Weyts of hij ging zorgen voor aangepaste en specifieke richtlijnen rond besmettingen met de zeer besmettelijke Britse variant, zodat de lokale crisiscel van elke Vlaamse gemeente een duidelijk en uniform kader zou hebben om beslissingen te nemen op maat van de gemeente.

De minister deed zijn verhaal over de meer besmettelijke Britse variant opnieuw, zoals hij dat eerder gedaan had in de Onderwijscommissie: besmettelijker, ja, maar dan wel voor iedereen, zodat het verschil in besmettelijkheid voor kinderen en volwassenen gelijk bleef. Die variant zou met dezelfde middelen bestreden worden als voorheen, maar met nog meer aandacht, sneller en met nog meer tests. Want inderdaad, -- het was duidelijk dat hij wrevelig was over enkele uitspraken in de inleidingen van de oppositieleden-vragenstellers --, er was al maanden een centraal, gedetailleerd plan. Om het aanschouwelijk te maken toonde hij ter zake enkele documenten. Hij had gelijk, dacht ik. Hij beschreef ook hoe en wanneer wijzigingen aangebracht werden aan de plannen. Over de sneltests en klassieke tests (plus de contactopsporing) vertelde hij ook op dezelfde manier als eerder in de Onderwijscommissie, leek mij. Vervolgens ook een goed woord over de zgn. snelle, mobiele teams. Ten slotte wees hij vooruit naar het bovenvermelde corona-overleg, maar de vragen die daar zouden voorliggen, waren al genoegzaam bekend vanuit de media de voorbije dagen. De minister benadrukte, zoals voorheen, zijn werkwijze met de onderwijsclub om eensgezind vanuit het onderwijsveld met een breed gedragen voorstel naar buiten te komen. En vrijdag was er dan opnieuw een vergadering van het Overlegcomité. Ook dat wisten we al.

Vragensteller Brouns herformuleerde eigenlijk zijn vraag door middel van een beschrijving van de testaanpak met de verschillende soorten tests, met name hoe hij het samenspel zag op het terrein tussen die verschillende soorten tests. Vragensteller Daniëls beaamde wat de minister gezegd had en wees op het nut van de sneltests. Vragensteller Beckers had iets gelezen over het kleine aantal sneltests voor het onderwijs, waarvan ze bijna van haar stoel gevallen was. Vragensteller Goeman ten slotte was kritisch voor de communicatie van de minister en keek opnieuw (cf. haar actuele vraag op 6 januari 2021) vooruit naar de regeling rond de krokusvakantie. Interveniënt Johan Danen voegde nog een vraag toe over de capaciteit van de mobiele teams.

En opnieuw… moest minister Weyts zijn verhaal doen, -- eerlijk, ik had veel begrip voor hem… --, over wat er allemaal bestond, gedaan werd en gebeurde. Hij ging daarbij ook, duidelijker dan in zijn eerste antwoord, vond ik, in op hoe en door wie de twee soorten tests ingezet werden.

In zijn slotwoord wees vragensteller Brouns op het grote belang van de PCR-tests voor de opsporing van de meer besmettelijke, Britse variant. Vragensteller Daniëls benadrukte vooral een goede regeling voor de zgn. afkoelingsperiode (met afstandsonderwijs en kinderopvang) rond de krokusvakantie. Vragensteller Beckers herhaalde het punt waarvan ze eerder bijna van haar stoel gevallen was. En vragensteller Goeman bleef vooral hameren op duidelijke communicatie naar het onderwijsveld.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio