16-23 november 2023 – Begroting, Beleids- en begrotingstoelichting (BBT) en Programmadecreet: heel kort

Na de toelichting door minister Weyts en de waslijst aan vragen van de onderwijscommissarissen op 16 november 2023 beantwoordde de minister die vragen op 23 november 2023… tijdens een haast drie uur durende uiteenzetting. De meesten hadden er toen wel genoeg van… uitgezonderd Jan Laeremans en Johan Danen, die toch nog bijkomende vragen hadden: de eerste over vooral de opnieuw in de pers opgedoken VVP-kwestie (voor dS-abonnees) en het verband met het pensioenbedrag voor onderwijsmensen die zo’n verlofstelsel opgenomen hadden (nwvr: een zaak die terugging naar de vorige legislatuur); de tweede over de problematische financiering van de graduaatsopleidingen in de hogescholen en over de Leerwinkels. Maar zeker over de graduaatsopleidingen was het nog niet zo heel lang geleden al uitvoerig gegaan en de minister viel nu in herhaling. Iets voor ná de verkiezingen van 9 juni 2024 dan maar…?

Die herhaling gold eigenlijk, samengevat, voor vele punten in de ellenlange lijst die minister Weyts met alle punten en vooral ook komma’s overliep tijdens die drie uur. Verbazen mocht dat uiteraard niet, want vragen om uitleg, actuele vragen, hoorzittingen, gedachtewisselingen enz. gaan voortdurend over wat voorbij is en over wat er nog zit aan te komen in het beleid. Ook voor een laatste begroting en Programmadecreet van deze legislatuur gold dat. Al die punten hier opsommen is eigenlijk onbegonnen werk.

Om een goed beeld te krijgen van wat in deze fase belangrijk is, kan ik de lezer dan ook het best aanraden om Hoofdstuk 7. Onderwijs en Vorming in de memorie van toelichting bij het ontwerp van Programmadecreet (p.49-63) te lezen. Dat laat zien dat er voor 2024 voor heel uiteenlopende maatregelen voor diverse onderwijsniveaus nog financiële middelen klaargezet worden. Uiteindelijk vormden al die extra’s sinds het begin van de legislatuur het accent dat minister Weyts legde in zijn tussenkomsten, zoals ook de voorbije jaren trouwens (nwvr: zonder de besparingen uit het oog te verliezen uiteraard, ermee rekening houdend dat we enkele bijzondere jaren mét crisissen beleefd hebben en zonder te vergeten dat op het eerste gezicht indrukwekkend ogende geldbedragen in een veld waarin heel vele scholen en personen betrokken zijn in de praktijk slechts in beperkte mate de reële behoeften dekken, maar goed…).

Ook de handige powerpointpresentatie van de minister op 16 november 2023 kan de geïnteresseerde lezer zeker van dienst zijn. Voor de parlementaire documenten zelf verwijs ik graag naar de Beleids- en begrotingstoelichting (BBT) over Onderwijs en naar het overzicht van het ontwerpprogrammadecreet en amendementen.

Die laatste werden, bij de stemming, finaal aangenomen uiteraard, maar door het kluwen van “vóór” en “onthouding” van sommige oppositieleden, onthoud ik me hier graag van verdere details over die stemming. De zaak kon nu naar de plenaire vergadering verhuizen voor de definitieve afhandeling en dat was het belangrijkste.

Je kunt uiteraard ook al de video bekijken van de integrale vergaderingen (deel 16 november [vanaf 16:48] (toelichting minister en reeks vragen leden) en deel 23 november [vanaf 12:36] (antwoorden minister op vragen van 16 november, bijkomende bespreking en stemmingen)).

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio