13 juli 2023 – Studenten en Brexit

Als laatste vragensteller in de rij van deze laatste commissievergadering hanteerde Brecht Warnez ook de ‘opvolgingsreflex’ rond een fenomeen dat ongetwijfeld in de geschiedenisboeken zal belanden en waarvan heel wat Britten intussen begrepen hebben dat zij zich destijds toch wel iets op de mouw laten spelden hebben door diverse politieke sujetten. Tenminste, over een hogeronderwijsdimensie van het bedoelde fenomeen, daarover had vragensteller Warnez het opnieuw. Hoe zat dat nu met de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk inzake studentenmobiliteit? In de marge: vragensteller Warnez maakte in zijn inleiding melding van zijn schriftelijke vraag nr.415 van 3 maart 2023 over dit thema, maar ik denk dat hij zijn schriftelijke vraag nr.441 van 16 maart 2023 bedoelde.

Minister Weyts kon, ondanks de gedaalde studentenmobiliteitscijfers naar het VK (met ook enige nuance), heel wat recent nieuws brengen over concrete, positieve daadkracht in dit verband, ook van de Vlaamse minister-president Jan Jambon: de ondertekening van een zgn. memorandum of understanding (MoU) met Wales en met Schotland en najaar 2023 zou er nog zo één volgen met Noord-Ierland.

Vragensteller Warnez vroeg nog naar wat concretere implicaties van de bedoelde actieplannen, maar uit het Engelstalige antwoord van de minister bleek dat een en ander toch nog work in progress was. In ieder geval konden die concrete, bilaterale initiatieven de negatieve impact van de Brexit op onderwijsuitwisseling en samenwerking tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk voor een aanzienlijk deel beperken. En met dat positieve nieuws konden de onderwijscommissarissen de vakantie in.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio