13 juli 2023 – Stichting Canon van Vlaanderen

Tot het bittere einde (al een tijdje dus zelfs ná de Vlaamse feestdag van 11 juli, dat vroeger ook meteen het einde van de Vlaamse parlementaire activiteiten betekende) bleven de onderwijscommissarissen op hun bekende vragenstellerselan doorgaan … toen ikzelf al enkele dagen de Italiaanse zon had opgezocht. Vandaar deze kleine inhaalbeweging (in uitgesteld relais) voor onze nieuwsbrief aan het begin van een nieuw werkjaar. Het zal regelmatig wel wat in een notendop zijn, wat mijn commentaren betreft, met minder referenties naar mijn archief dan anders, maar een vlugge blik op de lange lijst vragen om uitleg in de commissievergaderingen van 13 juli (voor- én namiddag) leerde mij alvast dat ik me die notendopstrategie kon permitteren: ofwel zag ik bekende thema’s opduiken zonder al te veel nieuws, op hier of daar een uitzondering na, ofwel leken andere thema’s me nu niet meteen uit te munten in levensgroot belang voor het onderwijsbeleid. Beste lezer, je oordeelt maar zelf waar je deze eerste vraag positioneert: de Stichting Canon van Vlaanderen dus, als opvolgingsscenario van de commissie-Gerard, die de Canon in eerste instantie opgesteld had.

Vragensteller Kathleen Krekels wilde het wat en hoe van die verdere werking kennen. Voor een aantal specifieke vragen kwam haar vraag nog te vroeg (de statuten van de stichting waren nog in de maak), maar de geest van de werking (met een recurrent budget van 500.000 euro) van de aanvankelijke commissie zou, zoals door haarzelf aanbevolen trouwens, behouden blijven in de nieuwe stichting.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de Stichting Canon van Vlaanderen van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio