13 juli 2023 – Opmerkingen van directeursverenigingen op decreet over deeltijds kunstonderwijs

Het evaluatierapport van het dko-decreet door de directeursverenigingen Denkbeeld en VerDi heb ik niet op een publieke website teruggevonden. Alleen bij VerDi werd er op 30 januari 2023 melding gemaakt van de bewuste evaluatie en een besloten Facebook-groep. Vragensteller Krekels gaf in haar inleiding wel een aantal kritische elementen uit die evaluatie. Wat ging minister Weyts daarmee doen? Op 9 mei 2023 had de Vlor over het thema een symposium georganiseerd en ik herinnerde me een stevige opiniebijdrage van Wim Chielens in De Standaard (voor abonnees).

In oktober 2022 was voor de evaluatie van het dko-decreet een wetenschappelijk onderzoek gestart door de onderzoeksgroep CuDOS van de UGent en het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven. Dat onderzoek liep nog tot maart 2024, aldus minister Weyts. De coronapandemie was een stoorzender in het geplande evaluatieproces geweest. De minister pleegde ook overleg met de directeursverenigingen over hun evaluatieoefening. En finaal zouden alle bevindingen samengelegd worden. In gewonemensentaal: Krekels’ vragen kwamen te vroeg, wat ook weleens durft voorvallen in deze commissie. Positief was alvast dat het aantal dko-cursisten gestegen was van 205.000 (vorig jaar) naar 211.000 dit jaar.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio