13 juli 2023 – Betaalde bijlessen

En nóg een ándere klassieker: betaalde bijlessen. Het leek me dat aan het eind van dit parlementaire werkjaar vooral nog eens diverse thema’s van de voorbije periode uit de kast werden gehaald om toch nog maar eens het eigen parlementaire ‘scorebord’ met één of meerdere eenheden te verhogen, maar soit. Het was allemaal wel niet zo zeker of er inderdaad sprake was van een stijging in het gebruik van betaalde bijlessen, maar vragensteller Hannelore Goeman hanteerde toch maar een paar gezagsargumenten om opnieuw enkele klassieke vragen over het thema te stellen. Weliswaar mét bijkomend toch een heel actuele toets onder de vorm van de nieuwe decretale maatregel van de zgn. dienstverleningsovereenkomst (p.3).

Minister Weyts beaamde de voorzichtigheid m.b.t. de betekenis van de cijfers ter zake en soms bleken de bijlessen niets te maken te hebben met leerachterstand. Voor dat laatste speculeerde hij een beetje over de (mogelijke) houding van (sommige) ouders. Wat nadien volgde over alles wat met de versterking van de onderwijskwaliteit en het tegengaan van leerachterstand te maken had, was oud nieuws. Het mogelijke gevaar dat vragensteller Goeman geopperd had in haar inleiding over het gebruik van een dienstverleningsovereenkomst door een lesgeefbedrijf was volgens de minister onbestaande, want door de aard van dat systeem zou zo’n tewerkstelling voor dat bedrijf gewoon duurder uitvallen.

De rest van het debat was eigenlijk ook oud nieuws (bv. ook het lerarentekort, weet je nog?), maar Leerbuddy Vlaanderen (met bv. de concrete actie van Leuvens socialistisch burgemeester Mohamed Ridouani) als interessant initiatief herneem ik hier wel nog graag expliciet. De houding van interveniënt Koen Daniëls over pedagogische vrijheid en (de aard van het) lesgeven had ik ook al bij herhaling gehoord en blijf ik veel te kort door de bocht vinden, maar dat heb ik zelf al uitvoerig uitgelegd onder andere ten tijde van het rapport van de commissie-Brinckman.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio