13 december 2023 – Vak “interlevensbeschouwelijke dialoog” in GO!

Na alweer een lang actualiteitsdebat (niet over Onderwijs, maar over De Lijn) was het na meerdere storingen in de streaming van de plenaire vergadering, de beurt aan de actuele vragen, zo rond 16.45 u. Over de precieze zin van de actuele vragen over Onderwijs (helemaal aan het eind van het korte rijtje) had ik zo mijn twijfels. Ik ga er dan ook slechts kort commentaar bij leveren. De eerste over het vak “interlevensbeschouwelijke dialoog” in het GO! (voor abonnees) betekende au fond eigenlijk niets nieuws. Het proefproject daarvoor in de derde graad van het secundair onderwijs in het GO! liep al sinds 2021 en nu zou dat stapsgewijs veralgemeend worden in alle secundaire GO!-scholen (derde graad).

Maar uiteraard was het voor sommige Vlaams Parlementsleden vooral dé gelegenheid om nog maar eens op hun geliefkoosde levensbeschouwelijke spijker te kloppen. Recent was dat trouwens nog gebeurd in de Onderwijscommissie: op 19 oktober en op 7 december 2023. Inderdaad, vooral een specialiteit van Jean-Jacques De Gucht, ook vandaag weer. Maar ook vragensteller Thijs Verbeurgt en zijn partij zeggen, tenminste in dezen, eigenlijk hetzelfde. De Guchts vraag was bewust provocerend ten aanzien van het katholiek onderwijs, en bij uitbreiding alle vrij onderwijs. Verbeurgt is wat beleefder, maar was vandaag toch ook de vertolker van het actuele Vooruit-standpunt m.b.t. levensbeschouwelijke vakken, dat we vorige legislatuur hoorden bij monde van Caroline Gennez en deze legislatuur van Hannelore Goeman: “Binnen de muren (nwvr: “eventueel” voegde Verbeurgt er nu zelfs beperkend aan toe), maar buiten de uren!”. Van het zgn. opt-outsysteem in de derde kleuterklas was Verbeurgt overigens ook goed op de hoogte. De toon van De Gucht deed me denken aan die van professor Wouter Duyck in een recent interview in Knack (voor abonnees), helemaal zoals in de “goede oude Paars(groene) tijden”. De iets ouderen onder de lezers herinneren zich dat ongetwijfeld. En o, wat een toeval, net vandaag las ik in De Tijd de column van Kaaiman over… de grote voorman destijds van Paarsgroen en nadien van Paars. Maar ik dwaal af, beste lezer, oprecht excuus.

Nog kort iets over de politieke verhoudingen m.b.t. het voorliggende thema in deze plenaire vergadering:

  • Minister Weyts en zijn partijgenote Kathleen Krekels waren weliswaar positief over het interlevensbeschouwelijke initiatief in het GO!, maar waren een heel stuk voorzichtiger, daar waar de vragenstellers aandrongen op een verdere uitbreiding naar andere graden van het secundair onderwijs, naar het basisonderwijs, en naar álle netten; de minister besefte gelukkig nog tijdig dat “vrij” onderwijs in principe “vrij” is; maar… hij verwees gelijk ook naar bijkomende mogelijkheden in een volgende Vlaamse regering, dus…;
  • Overigens mogen Open Vld en Vooruit, als hun echte wensen waarheid zouden worden op termijn, voor mijn part helemaal zwijgen over “vrijheid van onderwijs”, of tenminste, openlijk zeggen dat zij daar gewoon tégen zijn, waartoe ze nu gewoon het lef niet hebben;
  • Vlaamse Belang was een koele minnaar van de Paarse piste en zag vooral een probleem met islamlessen;
  • Cd&v vond het GO!-initiatief op zich positief, maar ging evenmin mee in de Paarse piste; Loes Vandromme gebruikte daarbij niet toevallig, denk ik, het woord respect… inderdaad;
  • Groen sloot zich, zoals verwacht, dan weer wél aan bij de Paarse piste; kortom, helemaal hetzelfde politieke plaatje dat we al van meerdere, eerdere gelegenheden kenden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio