12 oktober 2022 – Toenemend buitengewoon kleuteronderwijs en inclusie

Een recente Pano-uitzending (met enige mediacommotie) en een persbericht van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (cf. ook eerdere ontwikkelingen over zgn. capaciteitsmiddelen voor het buitengewoon onderwijs op basis van een aangevulde capaciteitsmonitor)… dan volgen parlementaire vragen doorgaans heel snel, wat ons eigenlijk gelijk terugbracht onder andere bij de bespreking van parlementaire actuele vragen net vóór het zomerreces, op 13 juli 2022.

Ondanks de vele vragenstellers (vier) en interveniënten (twee) hoorde ik dan ook weinig nieuws, wat het fundamentele punt over inclusief onderwijs betrof, en evenmin over intussen al genomen maatregelen. Wel informatief voor mij was het volgende:

  • de verwijzing van minister Weyts naar twee ingrepen vorige legislatuur als verklaring voor de stijging van het aantal kleuters in het buitengewoon onderwijs (invoering van Type 9 voor kleuters en afschaffing van de IQ60-grens voor Type 2);
  • de communicatie, die er nu snel aan zou komen, naar de 24 indieners van de projectoproep inzake capaciteit (4,7 miljoen euro; goed voor 334 extra plaatsen); misschien had ik het verkeerd begrepen, maar was het nu de cd&v van vragensteller Hilâl Yalçin zelf die de communicatie voorlopig tegengehouden had (wegens inderdaad nog geen definitieve goedkeuring van het ontwerpbesluit in kwestie)? Tja, het formalisme van democratische, legistieke processen en communicatie: het is niet altijd eenvoudig;
  • in Antwerpen stond er ook nog een groot investeringsproject buitengewoon onderwijs op stapel, samen met de stad, goed voor 13 miljoen euro en eerst 200, later 300 extra plaatsen, precies om te voldoen aan de vraag.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio