OVAM opleiding voor 'Contactpersonen' - asbestprotocol scholen 2023

di 5 september 2023

De Vlaamse Regering wil tegen uiterlijk 2040 Vlaanderen ‘asbestveilig’ maken. Dat betekent dat er enkel asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat alle risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen. Dit geldt ook voor onze onderwijsgebouwen.

Daarom lanceerde OVAM een eerste oproep binnen het vervolgprotocol asbestveilige scholen 2023-2026. Via dit sectorprotocol biedt OVAM ondersteuning aan in jouw asbestverwijderingstraject voor:

  • de (gratis) opmaak van een asbestattest;
  • maatregelen om een asbestveilige toestand in schoolgebouwen te verkrijgen inclusief een ‘subsidie’ van 50% voor specifieke ingrepen;
  • expertisebegeleiding en bijstand bij asbestincidenten;
  • opleidingen.

Scholen die zich willen aanmelden moeten eerst een ‘contactpersoon’ opgeven. Deze contactpersonen moet voorafgaand verplicht een infosessie volgen bij OVAM.

Een tweede online infosessie zal doorgaan op donderdag 14 september en met deelsessies van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. De deelname is verplicht zowel in de voor- als in de namiddag.

Volgende onderwerpen zullen aan bod komen :

  • asbestherkenning;
  • regelgeving;
  • verwijdertechnieken;
  • doelstellingen en voorwaarden van het protocol;
  • taken van de contactpersoon;
  • praktische afspraken en dossierverloop.

Is je agenda al bezet op donderdag 14 september? Geen nood. Stuur een mail naar asbestscholen@ovam.be met als onderwerp “opleiding contactpersonen – volgen online infosessie” en vermeld in de mail dat je de info wil ontvangen om de digitale opnames te kunnen bekijken. OVAM bezorgt je de nodige info zodat je toch nog kan toegevoegd worden aan de lijst met contactpersonen.

Meer informatie over het vervolgprotocol asbestveilige scholen vind je alvast via Ondersteuning voor scholen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio