Scholen worden steeds meer geconfronteerd met vragen van gescheiden ouders. Het aantal nieuw-samengestelde gezinnen en éénoudergezinnen neemt toe. Het is voor scholen niet altijd eenvoudig om te weten hoe ze correct kunnen handelen bij contacten met gescheiden ouders. Op deze pagina bespreken we de juridische aandachtspunten en lichten we enkele concrete situaties toe. Het schoolteam kan verder uitwerken hoe het binnen dit juridisch kader met verschillende praktische zaken omgaat.

Neutrale houding van de school

Hoe kun je correct reageren tijdens of na de echtscheiding of het conflict tussen ouders?

Juridische begrippen

Juridische ouders, ouderlijk gezag en verblijfs- of omgangsregeling

Beslissingen op school

Hoe handel je correct wanneer een gescheiden ouder het kind komt inschrijven? Wat als één ouder toestemming weigert voor een schooluitstap?

Informatie inwinnen bij de school

Kan elke ouder zomaar eender welke informatie opvragen? Kan een ouder eisen dat de ex-partner niet naar het oudercontact komt?

Schoolrekening splitsen

Hoe ga je om met vragen om de schoolrekening te splitsen?

Andere opvoedingsverantwoordelijken en hun rechten

Rechten van de adoptieouder, voogd, pleegouder, plusouder of grootouder.

Meer weten?

Wil je meer weten? Enkele interessante links en bronnen

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Lien De Feyter
stafmedewerker
   02 507 07 64
   Kaat Hendrickx
   stafmedewerker
     02 507 06 41
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio