Oproep deelname bevraging memorandum 2024-2029 vanuit dcbao

di 7 maart 2023

Het is misschien nog vroeg vooraleer er weer Vlaamse verkiezingen zijn (in 2024) en toch willen we vanuit de directiecommissie basisonderwijs (dcbao) nu al starten met de opmaak van een nieuw memorandum (in samenwerking met onder andere alle directeurs van het katholiek basisonderwijs) voor de regeerperiode 2024-2029. Daarvoor willen we natuurlijk jouw mening kennen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio